ได้ข่าวว่ารัฐบาลจะจัดตั้งศูนย์อบรมเศรษฐกิจพอเพียง 40 ศูนย์   พอผมได้ฟังก็ตกใจว่าพอเริ่มที่ชื่อก็เป๋แล้ว

         ต้องเรียนรู้ครับ   ไม่ใช่อบรม

         การอบรมเป็นเรื่องล้าสมัย   ขาดความเคารพคน   ไม่เห็นคุณค่าของความรู้ภายในคนเล็กคนน้อย

         การเรียนรู้เป็นเรื่องทันสมัย   เน้นที่การเรียนรู้ของคนทุกคน   เคารพต่อคนทุกคนว่าเขามีความรู้ปฏิบัติอยู่ภายในตัว

         ถ้ารัฐบาลจัดตั้ง "ศูนย์อบรมเศรษฐกิจพอเพียง" แยกออกมาจากกระบวนการเรียนรู้ของชาวบ้าน   เช่น เครือข่ายแผนแม่บทชุมชน   ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี   ศูนย์เรียนรู้ชุมชน ฯลฯ ที่มีอยู่แล้ว   ก็จะเป็นความสิ้นเปลืองที่ไร้ค่า   และเป็นการเดินผิดทางด้วย

         รัฐบาลต้องขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงครับ   คือของดีมีอยู่แล้ว   เข้าไปสนับสนุนให้ของดีที่มีอยู่เติบโต ขยายเครือข่ายแห่งความดี

         ไม่ใช่เน้น คิดใหม่ ทำใหม่ เพื่อผลงานของกู อย่างในยุครัฐบาล 5 ปีก่อน

วิจารณ์  พานิช
 22 ธ.ค.49