Workshop "กรรมการหอพักกับการพัฒนานิสิตนักศึกษา" 7 วิทยาเขต (ม.สงขลานครินทร์ 5 วิทยาเขต ม.ทักษิณ 2 วิทยาเขต)  และบุคลากรหอพัก รวม 90 คน วันที่ 24 ธันวาคม 2549  ง่ายกว่าที่คิด เพราะหน่ออ่อนนิสิตนักศึกษามีใจเปิดกว้างพร้อมที่จะรับวัฒนธรรม ลปรร.

 เริ่มต้นในช่วงเช้า เกริ่นนำด้วยกระบวนการละลายพฤติกรรมโดยคุณอุไรวรรณ ปฎิญญา  ให้นิสิตนักศึกษามีจุดร่วมเดียวกันและเน้นสร้างความสัมพันธ์ บรรยากาศคึกคัก สนุกสนาน มีสาระ คลุกเคล้าไปด้วยความอิ่มเอิบสังเกตจากใบหน้า รอยยิ้ม และเสียงหัวเราะดังลั่นห้องอบรมในวัยสดใสของนิสิตนักศึกษา

S6000605.JPG S6000603.JPG

ต่อด้วยพิธีเปิดและบรรยาย "การจัดการความรู้สู่หอพักนิสิตนักศึกษา" โดยรองอธิการบดี (อ.พิชิต เรืองแสงวัฒนา) คุณเอื้อผู้เมตตา

 ซึ่งมีชัดเจนในเรื่องการจัดการความรู้ได้ให้แนวคิดและจุดประกาย km และ ดร.วิภาดา เวทย์ประสิทธิ์ ปูพื้นฐานการทำ KM เพื่อให้หน่ออ่อนพร้อมแตกหน่อ กิ่งก้านสาขา เป็นตัวคูณเครือข่าย KM พร้อมต่อยอดในด้านการเรียนและกิจการนิสิตนักศึกษา 

ต่อด้วยแบ่งกลุ่ม Workshop (Story telling) ต่างนำประสบการณ์เรื่องเล่าเร้าพลังทำให้บรรยากาศเฮฮาทุกกลุ่ม (ฟาน้อยทั้งหลายนั่งอ้าปากค้าง หัวเราะ)

S6000633.JPG S6000636.JPG S6000637.JPG S6000639.JPG S6000640.JPG S6000631.JPG  

S6000630.JPG

มีต่อตอน 2 นะคะ โปรดติดตามต่อไป