ห้องเรียนของคนหลายวัย

                คำถามชวนคิด ห้องเรียนกับจอมปลวกต่างหรือเหมือนกันอย่างไร

                วันนี้มีการประชุมร่วมกับผู้นำชุมชนตั้งแต่เช้า พวกเราพูดคุยกันหลายเรื่อง  การแข่งขันกีฬาสีปีนี้คึกคักชุมชนจับฉลากแบ่งสีมีส่วนร่วมด้วยสามสี   การได้รับวิสุงคามสีมาของวัดท่าชัยศรี การขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนที่เราจะเรียนกันสองวิชาหลักคือวิชาทำมาหากิน  วิชาอยู่เย็นเป็นสุข  รวมถึงถามไถ่สาระทุกข์สุกดิบ

               พักเที่ยงวันนี้มีแนวคิดใหม่ สิ่งที่พวกเราทำและจะทำต่อไป ตั้งชื่อให้ว่า   ห้องเรียนของคนหลายวัย   ดีไหม

               คิดทบทวนพวกเราล้วนดำรงชีพด้วยปัจจัยที่ได้รับการเกื้อหนุนจากสิ่งที่เรียกว่า เงินเดือนครู   ครูที่มีโรงเรียนเป็นผืนนา ต้นกล้าคือเด็กตาดำๆ   แล้วในโรงเรียนมีอะไรบ้าง  หลายคนบอกว่าในโรงเรียนก็มีห้องเรียน   ถามต่อว่าในห้องเรียนมีอะไร ถามได้ก็มีครูกับเด็กนักเรียนละซิ  กวนน้ำให้ขุ่นต่อไปว่านักเรียนคือใคร ตอบได้ว่านักเรียนในแต่ละห้องเรียนคือกลุ่มเด็กที่เกิดปีเดียวกันมานั่งในห้อง

สี่เหลี่ยม จากเช้าถึงเย็นเป็นอย่างนี้จากวันจันทร์ถึงวันศุกร์  ฉุกคิดต่อได้ว่าถ้าอย่างนั้นนักเรียนแต่ละห้องต้องเป็นคนวัยเดียวกันละซิ ตอบได้ว่าใช่เลย เพราะมีกฏหมายเกณฑ์เด็กเข้าเรียนบอกให้เป็นอย่างนั้น

             มิน่าละ เด็กๆอายุยังไม่ถึงสิบแปดปีมีปัญหาทั่วบ้านทั่วเมือง เรื่องใหญ่คือพวกเราขังเขาไว้ในห้องเรียนของคนวัยเดียวกันมากเกินไปหรือเปล่า ทั้งทีความเป็นจริงของชีวิตพวกเขาจะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับคนหลายวัยในสังคม

             ที่เม็กดำได้ลองทำนำเอาครู นักเรียน พ่อใหญ่ แม่ใหญ่ ไปเรียนรู้ร่วมกันที่ป่าใหญ่โคกจิกอย่างต่อเนื่อง เรียนวิชาเดินป่า เรียนวิชาหาเห็ด  เรียนวิชาบวชต้นไม้  เรียนวิชาต้นไม้กินได้  เรียนวิชาต้นไม้กินตาย เรียนวิชาข้อขลำยามอยู่ป่า และอีกหลายวิชาที่เรากำลังเรียนรวมทั้งวางแผนที่จะเรียนร่วมกันต่อไป

             ทุกเช้าวันศุกร์ครูพิสมัย  ครูเสาวคนธ์  ครูทิพยวิมล  ครูละออง

ครูพยงค์  ครูบัวผิน  พาเด็กๆ ป.1 ป.2 ป.3 มาเรียนด้วยกัน ที่ขาดไม่ได้ในการเรียนฉบับเม็กดำคือพ่อใหญ่ แม่ใหญ่กลุ่มช้างน้าว ได้เข้ามาเรียนรู้กับลูกหลานด้วย ถามว่าเรียนวิชาอะไรบ้างละ เรียนวิชาตาม้าตาเรือ  วิชาเคารพนบไหว้  วิชาข้าวปลาอาหาร และอีกมากมาย พวกเราได้ริเริ่มกิจกรรมนี้มานานพอสมควร คิดว่าสิ้นปีการศึกษานี้จะมีเวทีห้องเรียนของคนหลายวัย ดีไหม

            หลายวันก่อนครูละมัยกับพ่อใหญ่นุ พาลูกหลานไปเรียนวิชาลำพังชู สายน้ำแห่งชีวิต เด็กๆกับครู รวมถึงพ่อใหญ่นุและพวก ต่างสนุกสนานกับการเรียน วิชาวังน้ำ 16 วัง  วิชาทดน้ำเข้าสวน วิชาดอกบัว  วิชาร้องเพลง และอีกหลายวิชา  ถามว่าได้อะไร ตอบได้ทันทีว่าได้ใจ  ใจที่เบิกบาน ใจที่เปิดรับ กับเรื่องราวในท้องถิ่น

           ห้องเรียนของคนหลายวัย (ฉบับเม็กดำ) พวากเราคิดว่าได้ทั้งผลดีและมีข้อเสีย  วิถีของจอมปลวกกับวิถีห้องเรียนบอกอะไรกับเราได้บ้าง  ใครตอบได้ช่วยตอบทีว่า ห้องเรียนกับจอมปลวกต่างหรือเหมือนกันอย่างไร