ผมได้มีโอกาสปฏิบัติภารกิจที่สำคัญ (ของตัวผมเองสองโอกาสในคราเสด็จฯ พิษณุโลก)   ในการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
           วันที่ 21 เดือนธันวาคม พุทธศักราช 2549 ซึ่งเป็นวันที่พระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2548 ผมได้มีโอกาสได้ปฏิบัติงานในฝ่านเครื่องเสียงและถ่ายทอดโทรทัศน์สำหรับพิธีการ ซึ่งเป็นงานที่พอจะมีความสำคัญอยู่บ้างในสายตาคนอื่น แต่สำหรับผมแล้วเป็นงานที่สำคัญมาก บางอย่างผิดพลาดไม่ได้ เช่น ระบบเสียงของห้องพระราชทาน ผมรู้ว่า ดีก็แค่เสมอตัว ถ้าพลาดเมื่อไหร่.... (ตายแน่)  ผมได้มีโอกาสได้คิดงานหลายอย่างทั้งด้วยตัวเองและร่วมกับผู้อื่น ผมคิดอยู่ว่า จะทำอย่างไรให้งานนั้นเป็นไปอย่างที่ผมตั้งใจ แต่สุดท้าย ก็เป็นจริงอย่างที่คิด แต่ทุกคน เหนื่อย (มาก ๆ )ด้วย โดยเฉพาะพี่เบียร์ พี่นิพนธ์ พี่กร ซึ่งเป็นตัวหลักสำคัญ  (เดี๋ยวเขียนต่อน๊ะครับ)