การใส่ไฟล์ข้อมูลลงในบันทึก เช่น ไฟล์ MS Word หรือ ไฟล์ pdf เป็นต้น สามารถดูตามขั้นตอนต่างๆ ได้ที่ http://gotoknow.org/quicktour 

แต่อย่างไรก็ตาม ระบบจะไม่สามารถอ่านข้อมูลต่างๆ ในไฟล์เหล่านี้ได้ ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลความรู้ที่มีอยู่ในนั้นได้ หรือในอีกแง่หนึ่ง ไฟล์เหล่านี้จะไม่มีส่วนในการสร้างคลังความรู้ใน GotoKnow.org ได้นั่นเอง