ผมขออนุญาตินำข่าวสารเรื่อง storytelling ในบล็อกที่น่าสนใจมาแนะนำต่อนะครับ(มาจาก link สำหรับ km )

1.เว็บ platform storytelling (thing)สนใจไปที่

http://www.everything2.com/index.pl?node_id=1732393

2.เว็บ storytelling ของ tecnorati สนใจไปที่

http://www.technorati.com/tags/storytelling

3.เว็บ Steve Denning The website for business and  organizational storytelling สนใจไปที่

http://www.stevedenning.com/

                                                                                      พรสกล ณ ศรีโต

                                                                                          1/7/2548