กลยุทธ์สู่ความสำเร็จที่แท้จริง

win win

บทความดังกล่าวนี้ผมได้มาจากเว็ปไซด์ ซึ่ง ดร.จอห์น ซี แม็กซ์เวลล์ ปรมาจารย์นักอบรมระดับโลก จะเดินทางมาเมืองไทยในวันที่ 14 กรกฎาคม นี้ ผมเห็นกลยุทธ์สู่ความสำเร็จที่แท้จริงของท่านน่าสนใจ จึงขอนำมาเล่าสู่กันฟังครับ

ดร.จอห์น ซี แม็กซ์เวลล์ ได้เปิดเผยถึงกุญแจสำคัญที่นำมาสู่ความสำเร็จมี 4 ประการด้วยกันคือ

R elationships (ความสัมพันธ์) การมีชัยชนะในชีวิตทุกด้านเริ่มต้นจากการชนะใจคนอื่น โดยการเรียนรู้หลักการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ เพื่อลดความขัดแย้งและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลได้เป็นอย่างดี

E quipping (การเสริมสร้างผู้อื่น) เรียนรู้วิธีเสริมสร้างสมรรถภาพลูกทีมและรับความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ เพื่อช่วยในการค้นหาและพัฒนาผู้นำที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรา

A tlitute (ทัศนคติ) การเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่สำคัญบางประการ จะช่วยยกระดับจิตใจและความสำเร็จขององค์กรได้

L eadership (ภาวะผู้นำ) ความสามารถของผู้นำ เป็นเส้นทางสู่ความสำเร็จขององค์กร ที่จะต้องเรียนรู้และพัฒนาลักษณะนิสัยของผู้นำ

การจะพัฒนาอะไรก็ตามแต่ ผมเห็นด้วยว่าคนเป็นเรื่องสำคัญที่สุด UKM ที่จะจัดในครั้งหน้าที่ม.ขอนแก่น จึงเลือกเรื่องงานบริหารบุคคล ความสัมพันธ์ของคนในองค์กรดีเป็นตัวบอกได้ว่าองค์กรมีสุขภาพดี พร้อมที่จะพัฒนาและเรียนรู้ หากความสัมพันธ์ของคนในองค์กรไม่ดี ก็เป็นตัวบอกว่าวันนี้องค์กรคงต้องสร้าง R E A L ให้กับคนในองค์กรเพื่อให้องค์กรมีสุขภาพแข็งแรงและพัฒนาไปสู่ความสำเร็จที่แท้จริง ( WIN WIN )

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (1)

ขอบคุณค่ะ น้องบอย