วันนี้ทีมงานพอช.แวะมาคุยที่มวล.นำทีมโดยพี่อิ๊ด กุ้ง พัช ซิ้ม พี่ชินวัฒน์และคุณณรงค์ คงมากจากศตจ.ปชช. ผมชวนอ.บัว อ.หญิง น้องรัตน์และแหม่มร่วมวงด้วย เป็นเรื่องสืบเนื่องจากการคุยกันครั้งก่อน ซึ่งพอช.จะนำแบบจำลองการแก้ไขปัญหาหนี้สินด้วยการทำบัญชีรับจ่ายรายครัวเรือนและการออมวันละ 5 บาทมาดำเนินการ นำร่องที่จ.นครศรีธรรมราช อยากให้อาจารย์เข้าไปร่วมจัดกระบวนการเรียนรู้และถอดองค์ความรู้ออกมาด้วย ทีมอ.เองมีงานวิจัยการจัดการความรู้เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบลกะหรอซึ่งมีประเด็นเรื่องการพัฒนาอาชีพโดยการทำบัญชีรับจ่ายครัวเรือนเช่นเดียวกัน จึงได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน โดยวันที่ 4 ก.ค.นี้ จะมีการจัดเวทีเรียนรู้เรื่องนี้ในพื้นที่ตำบลกำโลน นัดหมายกันว่าจะลงไปร่วมประชุมเพื่อกำหนดบทบาทความร่วมมือที่ชัดเจนในพื้นที่

ภีม