นี่คือ บทถอดคำพูดที่ Steve Jobs กล่าวในงานรับปริญญาที่ Standford University เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา มีข้อความที่เป็นแง่คิดน่าสนใจในหลายๆ ประเด็นมากเหลือเกิน ผมยกมา quote คงสู้อ่านเองไม่ได้ ผมขอแนะนำอ่านสำหรับทุกท่าน โดยเฉพาะท่านที่กำลังศึกษาอยู่ในขณะนี้ครับ

"Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Don't be trapped by dogma - which is living with the results of other people's thinking. Don't let the noise of other's opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary."