แนะนำ ฐานความรู้ที่น่าสนใจและวิธีเข้าเยี่ยมชุมชนChumphon-KM-Station ที่ง่ายขึ้น

มีความรู้อีกที่ต้องค้นหา

      วันนี้ผมอยู่มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ แวะเข้ามาดูบล็อกต่างๆเลยมีข่าวมาฝาก

      1.วันนี้เข้ามาเยี่ยมชุมชนChumphon-KM-Station ได้ง่ายขึ้นที่

http://www.chumphon-km-station.tk

      โดยตรงเลยครับจะเข้าไปที่หน้าต่างของชุมชนเลยและที่นี่เราเชื่อมโยงกับเว็บไซด์ทั่วโลกเลย

      2.มีฐานความรู้มาฝากตามนี้

         2.1การจัดการความรู้ของอจ.ยืน ภู่วรวรรณสนใจไปที่

http://micro.se-ed.com/content/MC177_110.htm

         2.2 การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นสนใจไปที่

http://home.kku.ac.th/km/

         ลองเข้าไปเยี่ยมชมนะครับ

                                                                                           พรสกล ณ ศรีโต

                                                                                              1/7/2548

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Chumphon-KM-memoryความเห็น (0)