Abstract KM Tour 5 - 7 July 2005

         ตามที่ สคส. จะจัดการเดินทางไปดูงานด้านการจัดการความรู้ใน 5 จังหวัดคือ  จังหวัดสุพรรณบุรี,   นครสวรรค์,   ตาก,   พิจิตร   และพิษณุโลก   ระหว่างวันที่ 5 – 7 ก.ค.48  นั้น
         
          ในการนี้ สคส. ขอนำเอกสารสรุปย่อรายละเอียดกิจกรรมของแต่ละพื้นที่  มาเพื่อศึกษา ตามแนบ


เชิญ click ที่นี่

Abstract KM Tour 5-7 July 05

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)