การทำหน้าที่เพื่ออำนวยให้เกิดการ ลปรร.ในหน่วยงาน/องค์กรของคุณอำนวยทั้งหลาย ทั้งมือเก่า-มือใหม่  หลายท่านก็คงมีเทคนิคและวิธีการทำงานที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับลักษณะของงาน  วัฒนธรรมขององค์กร คือขึ้นอยู่กับบริบทและสถานการณ์ว่างั้นเถอะ

         วันนี้ผมมีสิ่งที่อยากนำมาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการทำงานครับว่าเราต้องเป็น "นักแสวงหาโอกาส" ครับ เพราะโอกาสนั้นมีอยู่เสมอ แต่เราไม่ควรรอให้โอกาสเข้ามาหา เราควรจะก้าวออกไปเพื่อแสวงหาโอกาส และสร้างโอกาสขึ้นมาใหม่  หลายท่านอาจรู้ เข้าใจและปฏิบัติกันอยู่แล้ว แต่ผมก็ขอบันทึกสิ่งที่ได้ปฏิบัติในงานและเป็นประสบการณ์ของผมเอง เผื่อจะเป็นประโยชน์บ้าง และอ่านแล้วอย่าลืมเพิ่มเติมในส่วนที่ขาดหายไปด้วยนะครับ


ต่อไปนี้เป็นเรื่องเล่าครับ

         " หลังจากกลับจากงานมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติครั้งที่ 3 ผมกลับมาก็เปลี่ยนงานที่ทำจากงานฝ่ายยุทธศาสตร์ มาทำงานเกี่ยวกับกลุ่มงานพัฒนาสถาบันเกษตรกร  และทำงานหลักคืองานภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งดูแล้วอาจเป็นงานเล็กๆ ไม่น่าจะมีความสำคัญอะไร  แต่สำหรับผมแล้วชอบมากครับ จะได้ใช้KMเป็นเครื่องมือได้อย่างสนุก ค้นหาของดีนำมาบันทึกและ ลปรร.กันในการปฏิบัติงานด้านส่งเสริมการเกษตร

         ในเมื่อผมจะต้องค้นหาภูมิปัญญา  หากเป็นวิธีการเดิม ก็จะทำหนังสือแจ้งให้อำเภอ/กิ่งอำเภอ สำรวจส่งภูมิปัญญาของเกษตรกรที่มีอยู่มาให้ แล้วก็รวบรวมรายงานฯ เป็นอันเรียบร้อย แต่แท้จริงแล้วไม่ใช่ครับ เราก็คงต้องวางเป้าหมายก่อนว่าเราต้องการภูมิปัญญาหรือองค์ความรู้ในเรื่องอะไร  จะหาอย่างไร  ที่ไหน จะจัดเก็บและนำมาใช้ประโยชน์อย่างไร วันนี้สิ่งที่ผมจะเล่าก็คือผมรู้แล้วครับว่าผมจะต้องค้นหาองค์ความรู้เรื่องอะไรบ้าง แต่ว่ามีอยู่ที่ใดนั้นก็ต้องคอยสืบเสาะกันต่อไป

         อาทิตย์ที่แล้วผมเห็นงาน ปชส.เขาลงพื้นที่เพื่อทำข่าวเกษตร โดยลงไปทำข่าวจากเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในสาขาอาชีพทางการเกษตร ก็เลยปิ้งแว้ปขึ้นมาว่า ทำไมเราไม่บูรณาการลงพื้นที่ร่วมกัน งาน ปชส.ก็เป็นการลงไปที่ของดี และภูมิปัญญาก็จะหาได้จากของดีที่ว่านั่นแหละครับ   เพียงอาทิตย์เดียวผมได้พบของดีอันเป็นภูมิปัญญา อาทิ

  • เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงที่มีการผสมผสานพืช 3 ระดับ (ลิงค์อ่าน) 
  • และแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอีกหนึ่งแปลงที่ทำแล้วสามารถสร้างรายได้และอยู่อย่างมีความสุข
  • รวมทั้งผมได้ไปฟังเรื่องเล่าจากเกษตรกรที่ปลูกกล้วยไข่ในสูตรเลี้ยงน้อง ทำกล้วยไข่แล้วได้กำไรดี ซึ่งขณะนี้ผมก็กำลังค้นหาผู้รู้เรื่องกล้วยไข่ทำอย่างไรจึงอยู่ได้  เพื่อจะได้รวบรวมและนำมาจัดกระบวนการ ลปรร.กันต่อไป (ปัจจุบันกล้วยไข่มีคนปลูกลดลงเนื่องจากขาดทุน)

          นอกจากนี้อีกประเด็นหนึ่งก็ยังได้เพื่อนครับ เพราะไรไม่ได้ไปคนเดียว ยังมีเพื่อนร่วมงานที่ไปด้วยกัน และเพื่อนร่วมงานที่อยู่ในภาคสนาม ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และขยายวงKMไปยังเพื่อนร่วมงานอย่างเป็นธรรมชาติ ใช้งานและเกษตรกรเป็นเป้าหมายสำคัญ และใช้KM เป็นเครื่องมืออย่างหลากหลายไม่ยึดติดรูปแบบใดๆ"


         เพียงอาทิตย์แรกเท่านั้นที่แสวงหาโอกาส และสร้างโอกาสให้กับงาน เพื่อเปิดทางไปสู่การ ลปรร.ของเกษตรกรเพื่อพัฒนาอาชีพให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงที่พระราชทานไว้  จะเห็นได้ว่า

     "โอกาสนั้นมีอยู่เสมอหากเราแสวงหา"

บันทึกมาเพื่อการ ลปรร.ครับ

วีรยุทธ  สมป่าสัก 24  ธ.ค.  49