Km81 ความสมานฉันท์ และความยุติธรรม...ทำให้ชุมชนเข้มแข็งอย่างไร

การจะพัฒนาชุมชน เพื่อก้าวเข้าสู่ประตูของความเข้มแข็งควรจะต้องมี ความยุติธรรม เป็นสะพานที่สำคัญเพราะในปัจจุบันความยุติธรรมในมิติของรัฐ ที่ผ่านกฏหมายไม่สอดคล้องและไม่เกื้อกูลกันกับความยุติธรรมของชุมชนโดยเฉพาะชุมชนที่เข้มแข็งแล้ว จะสามารถจัดการความขัดแย้งได้ในเบื้องต้น ซึ่งชุมชนอ่อนแอจะไม่สามารถจัดการได้

             "ชุมชนเข้มแข็ง"   เป็นธงชัยที่หลายองค์กรแม้กระทั้งรัฐบาลเองก็ต้องการ้เกิดขึ้นกับสังคมไทย  แต่ก็ยังไกลเกินเอื้อม  เพราะส่วนมากเป็น "มือสมัครเล่น"  ทำครึ่ง ๆ  กลาง ๆ  ที่สำคัญไม่จริงใจที่จะทำให้ชุมชนเข้มแข็งจริง ๆ โดยยึดความต้องการของชาวบ้านเป็นสำคัญ

              การจะพัฒนาชุมชน เพื่อก้าวเข้าสู่ประตูของความเข้มแข็งควรจะต้องมี ความยุติธรรม เป็นสะพานที่สำคัญเพราะในปัจจุบันความยุติธรรมในมิติของรัฐ  ที่ผ่านกฏหมายไม่สอดคล้องและไม่เกื้อกูลกันกับความยุติธรรมของชุมชนโดยเฉพาะชุมชนที่เข้มแข็งแล้ว  จะสามารถจัดการความขัดแย้งได้ในเบื้องต้น  ซึ่งชุมชนอ่อนแอจะไม่สามารถจัดการได้

              การร่วมมือเป็นหุ้นส่วนกันของชุมชนเอง  ในการร่วมกันด้วยความสมานฉันท์ที่จะจัดการกับความยุติธรรมชองชุมชนที่เริ่มจากตัวชุมชนเอง

              ทางเลือกหรือกิจการอะไรบ้าง จะเป็นตัวเชื่อมโยงความเป็นหุ้นส่วนของคนในชุมชน  ชุมชนเองต้องเรียนรู้ตามต้องการของชุมชนเพื่อให้รู้ว่าตัวเขาเองอยากจะรู้  อยากจะทำอะไร  และที่สำคัญที่สุดคือในอดีตชุมชนเองมีการจัดการกับความขัดแย้งได้ในเบื้องต้นโดยใช้ประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนเอง  แต่เมื่อมีโรงพัก  มีตำรวจ  ชุมชมเลยมอบหน้าที่เหล่านี้ให้โรงพักไปหมด  เข้าทำนองว่า  ตำรวจมา  ปู่ย่าไม่มีความหมาย  ชุมชนไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วม ในการดูแลความขัดแย้งเบื้องต้น เมื่อตำรวจและศาลตัดสิน      ลูกหลานก็  หลุดออกไปจากชุมชน

              ชุมชนจึงต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการเชื้อมโยงกับภาครัฐบนพื้นฐานของความเกื้อกูลกันทางความยุติธรรม จึงจะเกิดความเข้มแข็งขึ้น ในชุมชน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นโยบายรัฐกับการพัฒนาชุมชน

คำสำคัญ (Tags)#ปริญญาโท#หลักสูตร#ปริญญาเอก#พัฒนบูรณาการศาสตร์#มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หมายเลขบันทึก: 69022, เขียน: 23 Dec 2006 @ 22:34 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:49 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

 

  ในบทนี้มีKey Word ใหม่ๆเก่าๆ เอามาขีดเส้นใต้เช่น

1 ชุมชนเข้มแข็ง (ซึ่งก็ไม่ทราบว่าเข้มและแข็งแค่ไหนเพราะอะไร)

2 ไกลเกินเอื้อม ก็ใช้มือแม่นาคพระโขนงสิ

3 มือสมัครเล่น แล้วอะไรอีกละ บางอย่างมันก็จไม่ได้แยกแยะว่ามือแบบไหน เช่นคนเล่นหวย มือไหนๆก็เล่นได้

4 ความสมานฉันท์ เป็นคำที่ลอยอยู่ในอากาศ เพราะพูดถึงแต่ไม่บอกว่า อะไรทำให้เกิดความสามนฉันท์ และจะสมานฉันท์ได้จะต้องมีกระบวนการอะไร มีแผนแม่บท มีเจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง อย่างไร มีตัวช่วย มีขุนพล มีเสี่ยวเอ้อ มี ฯลฯ มันถึงจะสมานแผลสังคมได้ Key word สมานฉันท์ คือสมานแผลสังคม ฮู้บ่

5 เป็นหุ้นส่วนกัน ไม่มีหรอกในสังคมหายาก ถ้าหุ้นส่วนในครอบครัวพอได้ เช่นแต่งงานกัน แต่ก็ไม่แน่นะ หุ้นส่วนระดับครอบครัวยังเตียงหักบ่อยๆ

6 ตำรวจมา ปู้ย่าม่มีความหมาย มีสิ ขูดเงินปู่ย่านั่นแหละไปเสียค่าปรับ

ขอคิดดังๆต่อยอดครูบาครับ

  • Key  Word  ที่ครูบากรุณาเน้นมา  ในสภาวะจริงในปัจจุบัน บางอย่างนอกจาก ลอยอยู่บนฟ้าแล้วบางครั้งยังหาตัวตนไม่เห็นเลยครับ
  • ในมุมมองด้าน  ความเข้มแข็งของชุมชน ผมมองว่า คงต้องขึ้น อยู่กับ บริบทของแต่ละชุมชน โดยเฉพาะด้านทรัพยากร ทั้งทรัพยากรทางธรรมชาติ และทรัพยากรมนุษย์ ด้วยครับ
  • โจทย์ คือ จะทำอย่างไร คนในชุมชน เอง จึงจะเกิดความสำนึกรักบ้านเกิด รักท้องถิ่นของตัวเอง และกลับมาร่วมมือร่วมใจ ร่วมเดินทาง เพื่อ ก้าวสู่เส้นชัยด้วยกัน ครับ