หลายคนจะรู้จัก เกม24 ดีว่าเป็นเกมที่ใช้เลขโดด 4 ตัว มาสร้างสมการคณิตศาสตร์ โดยนำเลขทั้ง 4 ตัว มา บวก ลบ คูณหรือหารกันให้ได้ 24 เช่น 5 7 8 1 สร้างเป็นสมการได้ว่า (8-5)x(7+1) = 3x8 = 24   เกม24นี้  นิยมเล่นกันในชั้นประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาปีที่ 1  เป็นเกมที่ฝึกทักษะการคิดเลขเร็ว  นักเรียนจะสนุกกับเกมนี้มาก  การแข่งขันก็นิยมจัดในระดับดังกล่าว

การแข่งขันจะแข่งขันเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4 คน มีกรรมการ 1 คน  ในระยะเวลาที่ผ่านมาจะเคยเห็นชุดการแข่งขันเป็นแผ่นกระดาษวงกลม บนกระดาษมีตัวเลข 4 ตัว กระดาษแต่ละแผ่นใน 1 ชุดตัวเลขไม่ซํากัน ถ้านักเรียนฝึกบ่อย ๆ จะสามารถตอบคำถามได้เร็ว  กติกาการแข่งขันเมื่อกรรมการเปิดแผ่นเกม ผู้แข่งขันที่คิดได้จะต้องแตะที่กระดาษก่อนคนอื่น เมื่อกรรมการอนุญาต ก็ตอบสมการ ถ้าถูกต้องก็จะได้คะแนน การคิดและการตอบแต่ละข้อมีเวลาเป็นตัวกำหนด

แต่ในการแข่งขันซึ่งจัดโดยศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการคณิตศาสตร์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กทม.เขต2 การแข่งขันเกม24 ใช้เครื่องแข่งขันแบบใหม่ที่น่าสนใจมาก เรียกว่า เครื่องติวเตอร์เร็ท (Tutorett )เครื่องการแข่งขันนี้ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ

1. เครื่องตัวแม่(หรือกล่องกรรมการ) เป็นตัวสมองกลของเครื่อง ทำหน้าที่สุ่มโจทย์เลข ( Random Numbers) จับเวลา บันทึกคะแนน บันทึกใบฟาล์ว และที่สำคัญแสดงวิธีทำ (เฉลย)

2. เครื่องตัวลูก (หรือกล่องผู้เล่น) จำนวน 4 ตัว ทำหน้าที่เป็นเมาส์สำหรับคลิกเพื่อขอสิทธิ์ตอบ พร้อมทั้งเป็นจอแสดงผล (โจทย์เลข คะแนนรวม ใบฟาล์วของผู้เล่นแต่ละคน)

นักเรียนที่ร่วมการแข่งขันจะตื่นเต้น แปลกใหม่และสนุกกับการแข่งขันด้วยเครื่องติวเตอร์เร็ทนี้มาก เพราะใช้เทคโนโลยี ในแต่ละชุดคำถามจะมีชุดตัวเลขอยู่ 50 ชุด ให้ใช้เวลา 20 นาที  การแข่งขันรอบคัดเลือกจะมี 2 รอบ คัดนักเรียนที่ทำคะแนนสูงสุด ไว้ 16 คน แข่งรอบ 3 ได้ผู้ชนะ 4 คนแข่งรอบชิงชนะเลิศ นักเรียนที่เข้ารอบทั้ง 16 คนได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนในสังกัด สพท.กทม.เขต 2ไปแข่งขันกับตัวแทนของเขต1และเขต3ต่อไป

สรุปการแข่งขันในวันนั้น เด็กชายธนพร  สุดเขตจากโรงเรียนสตรีวิทยา 2 เป็นผูชนะเลิศ  ขอชมว่าเก่งมาก คิดได้เร็วจริง ๆ