บูรณาการโครงการ  เข้าให้ถึงแก่นในสิ่งที่ทำ ประสานให้เนียนเข้าไปในงานประจำ ก่อนอื่นต้องทำให้คณะทำงานเครือข่าย  เข้าถึง  ออกแบบชีวิต และ ใช้ชีวิต ในแนวทางสุขภาวะจริงๆ  จนสามารถดึงตัวเองให้ออกมาจากงานประจำ และงานส่วนตัวที่ล้นมือ ต่อไปคิดว่า  ทีมสุขภาพ ของอีสานตอนล่างต้องถูกฝึกขึ้นมาเป็น คุณอำนวย และคุณลิขิต  1 ทีมต่อ 1 พื้นที่โครงการ  แล้วเข้าไปในพื้นที่  กระตุ้นให้  พื้นที่ทำโครงการที่ชาวบ้าน  มีความรู้สึก  เป็นเจ้าของและจัดการแก้ปัญหาด้วยตนเอง