เครือข่าย

วิวัฒน์
เครือข่าย คือ ขบวนการทางสังคมอันเกิดจากการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่มองค์กร สถาบัน โดยมีเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และความต้องการบางอย่างร่วมกัน ร่วมกันทำกิจกรรมบางอย่าง โดยที่สมาชิกของเครือข่ายยังคงเป็นเอกเทศไม่ขึ้นต่อกัน

เครือข่าย   คือ  ขบวนการทางสังคมอันเกิดจากการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  กลุ่มองค์กร  สถาบัน โดยมีเป้าหมาย  วัตถุประสงค์ และความต้องการบางอย่างร่วมกัน ร่วมกันทำกิจกรรมบางอย่าง โดยที่สมาชิกของเครือข่ายยังคงเป็นเอกเทศไม่ขึ้นต่อกัน

  เครือข่ายที่ดี   จึงต้องประกอบด้วย  มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนร่วมกัน   มีการสื่อสารแบบใดแบบหนึ่งเพื่อการดำรงอยู่ของเครือข่าย  มีความรู้สึกผูกพัน และมีความรู้สึกเป็นเจ้าของโครงการร่วมกันสิ่งที่ยังขาดอยู่ของเครือข่ายอีสานล่างคือ  ช่องทางการสื่อสารที่สม่ำเสมอ และ ความรู้สึกเป็นเจ้าของ

โครงการที่ดีหรือเครือข่ายคงอยู่

โครงการส่วนใหญ่ที่เสนอเข้ามาให้พิจารณา  มักจะเป็นโครงการที่ทำกับเจ้าหน้าที่เป็นส่วนใหญ่  ซึ่งโครงการที่ดีที่ต้องการโครงการที่เข้าถึงชุมชนจริงๆ  แต่จากประสบการณ์ที่ได้มาทำให้รู้ว่าความคงอยู่ของเครือข่ายต้องมาก่อน  โครงการอาจไม่ดีที่สุดแต่พอยอมรับได้เพราะถ้าถึงคนอยากจะให้ทำโครงการที่เราให้ว่าดีเครือข่ายต้องแตกแน่นอน

เครือข่ายพยาบาลชุมชน

พี่อ้อย พี่ยาเป็นแกนหลักในชมรมพยาบาลชุมชนถือเป็นกำลังสำคัญหรืออาจจะสำคัญที่สุดก็ว่าได้ของเครือข่ายอีสานล่าง  พี่ทั้ง  2  มีประสบการณ์สูงและเป็นคนช่วยเติมทุกส่วนที่ยังขาดอยู่  มีส่วนอย่างมากที่ทำให้เครือข่ายสามารถดำเนินงานไปได้อย่างราบรื่นแต่เนื่องจากในเวลาต่อมาชมรมพยาบาลชุมชนได้รับงบประมาณจาก สสส. เพื่อทำโครงการพยาบาลชุมชนกับงานวิจัยเชิงคุณภาพ  19  ล้านบาท  ซึ่งสูงกว่างบประมาณเครือข่ายอีสานล่างได้รับหลายเท่า  ทำให้ระยะหลังๆ เมื่อติดต่อเชิญพี่อ้อยกับพี่ยาไปร่วมเครือข่ายก็มักจะติดงานของชมรมพยาบาลอยู่เสมอ  แม้ว่าพี่เขาจะไม่ได้บอกว่าจะแยกตัวไปทำแต่เมื่อชวนไปหลายครั้งๆ  ทำให้เรารู้เองโดยปริยายว่าพี่เขาไปแน่แล้วและพี่อ้อยกับพี่ยาก็ทำได้ดีด้วย  ผลงานของชมรมพยาบาลเป็นที่ยอมรับและยกย่องจากหลายๆ  ฝ่าย  ถึงแม้ในเชิงนโยบายทาง  สสส.  อยากจะให้มีการเชื่อมกันระหว่างเครือข่ายให้มากที่สุดแต่ถ้าหากพี่อ้อยกับพี่ยายังช่วยงานของเครือข่ายอีสานล่างอยู่  งานของชมรมพยาบาลอาจจะไม่ออกมาดีอย่างทุกวันนี้เพราะต้องแบ่งเวลามา   ไม่สามารถทุมให้กับงานของชมรมพยาบาลได้เต็มที่เมื่อทางชมรมพยาบาลประสบความสำเร็จแล้ว  เราก็ได้มีการนัดทานอาหารกันเพื่อพยามยามเชื่อมเครือข่าย   แต่จนบัดนี้ก็ยังไม่สำเร็จ  แต่พี่อ้อยกับพี่ยาเป็นที่ปรึกษาที่ดีเสมอเพราะเมื่อยามผมต้องการความช่วยเหลือหรือต้องการข้อมูลอะไรก็จะโทรศัพท์ไปหาพี่อ้อยกับพี่ยาบ่อยๆ และก็ได้รับคำแนะนำดีๆ ทุกครั้ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เครือข่ายทีมสุขภาพอีสานตอนล่าง สถาบันวิชาการเพื่อพัฒนาเครือข่ายสุขภาพชุมชน

คำสำคัญ (Tags)#การสร้างเสริมสุขภาพ#เครือข่าย#เครือข่ายสุขภาพชุมชน

หมายเลขบันทึก: 69011, เขียน: 23 Dec 2006 @ 21:10 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:49 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)