• ถ่ายกับสาวนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล (ทำงานที่โรงพยาบาลยันฮี)