บทเรียนจากการเรียนรู้ การสร้างเครือข่ายสุขภาพชุมชน

วิวัฒน์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ความเป็นเจ้าของโครงการ และ จัดการด้วยตนเอง ของชุมชน
...........................บทเรียนจากการเรียนรู้   แนวคิดที่ชัดเจนเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ การที่ได้ อาจารย์ผู้ใหญ่หลายท่าน ได้มาชี้แนะพวกเราทำให้เราเดินไปไม่หลงทาง   การทำงานพัฒนาสังคมต้องเริ่มด้วย ใจ ตามข้อ 1 ของมรรค 8 ที่ท่านอาจารย์ประเวศ  วะสีได้ให้แนวทางไว้ ทุกคั้งที่เจออุปสรรค  ทุกครั้งที่รู้สึกท้อ  หลักข้อนี้จะถูกนำมาทบทวนอยู่เสมอๆ   ความเป็นเจ้าของโครงการ และ จัดการด้วยตนเอง ของชุมชน ( Ownership  and Empowerment ) เป็นเงื่อนไขของความสำเร็จและยั่งยื่น การสร้างเสริมสุขภาพที่แท้จริง โครงการสร้างเสริมสุขภาพที่แท้จริงนั้น  ต้องทำให้เกิด  Ownership and Empowerment  ชุมชนต้องรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ และแก้ไขและจัดการด้วยตนเอง  โครงการนั้น จึงจะยั่งยืนและเกิดขึ้นจริง     การบริหารจัดการที่ดี ส่งผลต่อประสิทธิภาพของโครงการ การวางแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน การติดตามงานอย่างสม่ำเสมอ  ทำให้เราใช้เงิน เวลา และทรัพยากรณ์ อย่างเต็มประสิทธิภาพ         กองหลัง ที่เข้มแข็ง มีส่วนหล่อลื่นให้ กองหน้า บุกไปได้อย่างไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลัง การมีระบบ ธุรการ  การเงิน ที่ดี  ทำให้คนที่ทำงานในพื้นที่ทำงานอย่างสบายใจ   การบริหารความสุขของสมาชิก  ทำให้งานเดินหน้าไปอย่างที่ทุกคนมีความสุข  และภาคภูมิใจ   ความต่อเนื่องสม่ำเสมอ (  Continuity and Consistency ) คือสิ่งสำคัญ

การประชุมสม่ำเสมอทำให้เครือข่ายเข้มแข็ง

ทกครั้งที่การจัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู้มีการพบปะพูดคุยปฏิสัมพันธ์เราจะรู้สึกดีเสมอ  รู้สึกมีกำลังใจต่อไปที่จะทำงานนี้  ไอเดียดีๆ   ผุดขึ้นมากมาย   จากการได้พบหน้าพูดคุยกัน   พวกเราคือตัวประสาน และให้น้ำมันหล่อลื่น บทบาทของทีมสุขภาพ  ต้องแสดงบทบาทของคุณอำนวย กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ในชุมชน  ไม่ใช่คนทำโครงการเสียเอง  และงบประมาณที่ให้กับชุมชนจะใช้เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ศึกษาดูงาน   การทำงานต้องมีความรัดกุม ชัดเจน และยืดหยุ่น บนพื้นฐานความคิดที่ว่าทุกคน ตั้งใจเสียสละมาเพื่อนำชุมชนไปสู่สุขภาวะ   ความหลากหลาย คือ ความมีชีวิตชีวา และ ความเข้มแข็ง ทั้งความหลากหลายของทีมงาน และความหลากหลายทางความคิด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เครือข่ายทีมสุขภาพอีสานตอนล่าง สถาบันวิชาการเพื่อพัฒนาเครือข่ายสุขภาพชุมชน

คำสำคัญ (Tags)#การสร้างเสริมสุขภาพ#เครือข่าย#เครือข่ายสุขภาพชุมชน

หมายเลขบันทึก: 69010, เขียน: 23 Dec 2006 @ 21:07 (), แก้ไข: 06 May 2012 @ 06:33 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)