หลังจากคิดกันมานาน  ในที่สุด ศูนย์วิจัยเรา ก็ได้ K vision คือ ทำให้ บุคลากรทุกระดับ มีความสามารถ ในการทำ R2R ซึ่ง K vision อันนี้ ของศูนย์วิจัยผมชอบมากเพราะตรงประด็น เป็นงานของศูนย์วิจัยจริงๆ และจับต้องได้