ประเทศไทยได้ดำริให้มีเพลงสรรเสริญพระบารมีมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งในสมัยนั้นคงมีแต่ทำนองเพลงและมาเริ่มมีเนื้อร้องในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื้อร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีในสมัยนั้นมีอยู่หลายเนื้อ เนื้อเพลงของทหารก็อย่างหนึ่ง ของพลเรือนก็อย่างหนึ่ง เนื้อร้องสำหรับนักเรียนหญิงกับนักเรียนชายก็ไม่เหมือนกัน เนือร้องตอนต้นๆต่างกัน ทหารเรือก็มีเพลงสรรเสริญพระบารมีเช่นกัน โดยเสด็จในกรมฯทรงนิพนธ์เนื้อร้อง
                     ทหารเรือทุกคนในสมัยนั้นร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีกันได้อย่างขึ้นใจและร้องกันทุกวัน จนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงแก้ไขเนื้อร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีทั้งหมดที่มีอยู่ให้มาใช้เนื้อร้องอย่างเดียวกัน
                                 

                                                            สรรเสริญพระบารมี
                           เนื้อร้อง  พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขอุดมศักดิ์
                                            ข้าวรพุทธเจ้า             เหล่ายุทธพลนาวา
                                    ขอถวายวันทา                   วรบดทะบง
                                    ยกพลถวายไชย                 ให้สยามจง อิสระยิ่งยง
                                    เย็นศิระเพราะพระบริบาล     ใจทหารทั้งบ่าวนาย
                                    ยอมขอตายถวายท่าน          ขอบันดาล ธ ประสงค์ใด
                                    จงสทธิ์ดังหวังพระหฤทัย      ดุจถวายไชย ฉะนี้

      บดทะบง ( บทบงสุ์ - ละอองเท้า )
      จาก : อาภากร. กองทัพเรือ.กรุงเทพฯ:๒๕๔๔