เมื่อเพื่อนมีปัญหาต่างๆ  ซึ่งเราไม่สามารถจะล่วงรู้ได้  เราเป็นเพื่อนควรทำหน้าที่เพื่อนที่ดีที่สุด  คือ  การถาม  และปลอบใจเพื่อน  บางครั้งควรแนะนำเพื่อนด้วย

คำถามที่.....ที่ควรใช้ถามเพื่อนนั้น..ก่อนจะถาม  เราควรดูสีหน้าและท่าทางของเพื่อนก่อนที่จะถามคำถามออกไป

บางครั้งเพื่อนก็จะไม่อยู่ในสถานะที่เราจะถามได้

เมื่อจะถาม  ควรใช้คำถามว่า......  What's the problem? Do you want to talk about it? 

หรือ  What's the matter?  Do you want to talk about it?  หมายถึง   เกิดอะไรขึ้นหรือ  เธออยากจะพูดกับฉันไหม

คำถามนี้...อาจจะไม่มีคำตอบ  หรือมีคำตอบก็ตาม   เราเป็นเพื่อน  ก็ต้องเสี่ยงที่จะถาม  เพื่อเป็นการแสดงน้ำใจ  ในยามที่เพื่อนต้องการเพื่อนที่ปรึกษา

หากเป็นเรื่องส่วนตัว  เช่น  เรื่อง  เพื่อนผู้ชาย  เธออาจจะพูดออกมาด้วยอารมณ์โกรธ   เช่น  Ken is the cheapest guy I've ever gone out with.  หมายถึง  เพื่อนกำลังผิดใจกับเพื่อนผู้ชาย

I really like Ken, but he makes me mad.  ฉันชอบเคน  แต่เขาทำให้ฉันบ้า

What shall I do?  แล้วฉันจะทำอย่างไร 

หรือ  I don't know  what to do.   ฉันไม่รู้ว่าทำอย่างไร

เราอาจจะแนะนำเพื่อนว่า  You should start looking for a new boyfriend. 

แต่..ในสังคมไทยนั้น  ไม่นิยม  ไม่เห็นด้วยกับคำพูดนี้  จึงไม่เหมาะสมที่จะแนะนำเพื่อนไปแบบนี้

หรืออาจจะแนะนำเพื่อนว่า.....Take it easy !  It's will be better.  ใจเย็นๆน่า  อะไรๆ อาจจะดีขึ้น  ....

ก็แล้วแต่สถานการณ์ว่า  เหมาะสมที่จะแนะนำเพื่อนอย่างไร  พิจารณาสถานการณ์กันก่อนที่จะแนะนำเพื่อน