เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 06 ที่ผ่านมาได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมงานในการจัดงาน มหัสจรรย์วันคริสต์มาส ขอบคุณพระเจ้าที่มีน้องๆมากมายที่มางานนี้ และที่น้องเองได้รับความอบอุ่นและความสนุกจากพี่ๆและที่สำคัญมีน้องๆมากมายที่เชื่อและวางใจใน พระเยซู ให้พระองค์มาเป็นพระผู้ช่วยให้รอด เชื่อว่าน้องๆเหล่าจะรู้จักพระองค์มากขึ้นและได้รับพระพรจากพระองคือย่างมากมาย