เมื่อวันที่ 12-13 กันยายน 2549  กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดการสัมมนาตลาดนัดความรู้ การจัดการความรู้ การผลิตสินค้าปลอดภัยและได้มาตรฐาน ที่โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร  ซึ่งคณะทำงานฯ ได้จัดทำรายงานสรุปผลการสัมมนาการจัดตลาดนัดความรู้ฯ  ดังกล่าวนำเสนอผู้บริหาร และเผยแพร่แล้ว  

           ดิฉันจึงอยากนำมาเผยแพร่ บอกต่อ  สำหรับท่านที่สนใจเชิญคลิกอ่านได้เลยค่ะ,,,,,,,   

 

นันทา ติงสมบัติยุทธ์

23 ธค.49