ก้าวไปสู่ครูเชี่ยวชาญพิเศษด้วยกันกับครูอ้อย (6)

การทำงานทุกรูปแบบ จะต้องจัดเก็บเป็นร่องรอยแห่งการปฏิบัติ สามารถอธิบายได้ด้วย

บันทึกที่แล้ว  ครูอ้อยได้กล่าวถึง  พฤติกรรมการรักษาวินัย ที่ได้วิเคราะห์มา 20 ข้อ  ท่านผู้อ่านอาจจะยังไม่ได้อ่าน  เรียนเชิญอ่านบันทึกนี้ก่อน ก้าวไปสู่ครูเชี่ยวชาญพิเศษด้วยกันกับครูอ้อย (5)  จึงจะเข้าใจข้อความในบันทึกนี้ต่อไป

พฤติกรรมการรักษาวินัย  มี 20ข้อ  เราต้องจัดทำร่องรอยให้ครบถ้วน  ซึ่งครูอ้อยมีตัวชี้วัดพฤติกรรม (เอกสาร หลักฐาน ข้อมูล และข้อเสนอแนะ)  ที่ทุกท่านต้องเตรียมจัดหาและเก็บเป็นระบบ  เพื่อสะดวกต่อการเรียกข้อมูลมาใช้ 

ซึ่งเอกสารเหล่านี้  ต้องจัดทำเป็นทะเบียนเก็บเป็นระบบ  ดังนี้

1.  การวางแผนในการใช้เวลา....อาจจะต้องจัดทำเป็นบันทึกประจำวัน  ในแต่ละวันได้ปฏิบัติหน้าที่อะไรบ้าง  มีแบบฟอร์มที่กำหนดเวลาชัดเจนในการปฏิบัติงาน  โดยเฉพาะงานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย  ควรจะให้หัวหน้างานนั้น...เซ็นต์ชื่อกำกับด้วย

2.  การเข้าประชุมตรงเวลา.....เอกสารการประชุมในแต่ละครั้ง  ก็ควรจัดเก็บเป็นหมวดหมู่  และมีทะเบียนคุมกำกับทุกครั้ง

3.  การคืนเงินยืมตรงเวลา..มีทะเบียนคุม  และหัวหน้าการเงินเซ็นต์ชื่อกำกับทุกครั้ง

4.  ทำงานได้กับทุกคน.....แฟ้มผลงานการทำงานกับเพื่อนครู  ผู้ใต้บังคับบัญชา

5.  มุ่งมั่นทำงานได้สำเร็จทุกงาน..แสดงภาพถึงการทำงานที่ประสบกับความสำเร็จ  จัดทำเป็นแฟ้มผลงาน  อาจจะเป็นรูปภาพ  หรือเรียงความ

6.  เอาใจใส่ครอบครัว.....แสดงเป็นเอกสารที่มีร่องรอยแห่งความสำเร็จ

7.  คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว...แสดงถึงความเสียสละ  เช่น  การทำงานในวันหยุด  หรือ  การเสียสละเวลาในการมาทำงานแต่เช้าและกลับเย็น  มีเอกสารควบคุมเวลาการทำงาน  และหัวหน้างาน  เซ็นต์ชื่อกำกับ

8.  ปฏิบัติตามกฎหมายแม้มีปัญหาหรืออุปสรรค....ทะเบียนประวัติ

9.  ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา....แฟ้มผลงาน

10.  อุทิศตนให้กับงานทั้งในและนอกเวลา......แฟ้มผลงาน  ทะเบียนคำสั่ง

11.  ให้บริการเท่าเทียมกัน....แฟ้มประวัติ  แฟ้มผลงาน

12.  ไม่กล่าวโทษผู้อื่นโดยปราศจากหลักฐาน...เขียนบันทึก

13.  ปฏิบัติหน้าที่ตรงไปตรงมา...เขียนบันทึก

14.  ทำงานผลงานวิชาการด้วยตนเอง......รายงานผลการปฏิบัติงาน

15.  ไม่มีผลประโยชน์ทางการค้าธุรกิจใดๆ......รายงานผลการปฏิบัติงาน

16.  วางตัวเป็นกลางทางการเมือง....รายงานผลการปฏิบัติงาน

17.  ไม่ทำผิดกฎหมายแม้เพียงเล็กน้อย...ทะเบียนประวัติ

18.  มีระเบียบวินัยเป็นแบบอย่างที่ดี....รายงานผลการปฏิบัติงาน   แฟ้มผลงาน

19.  ช่วยแนะนำตักเตือนเพื่อนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการผิดวินัย....รายงานผลการปฏิบัติงาน

20.  สนับสนุนและให้กำลังใจผู้ที่ปฏิบัติตามระเบียบวินัย....รายงานผลการปฏิบัติงาน

 ที่กล่าวมานี้...จัดทำได้เลย  และพยายามทำให้เป็นปัจจุบัน  จัดทำแบบฟอร์มที่เอื้อต่อการตรวจสอบ....

บางตัวบ่งชี้  ครูอ้อยได้จัดทำแล้ว  และจะทำเป็น PDF ให้ศึกษาและจัดทำไปพร้อมๆกัน

ต้องขอย้ำว่า  ไม่ได้ถูกต้องไปหมด  แต่ก็ยังดีกว่า...ไม่ได้ทำอะไรเลย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาจัดการความรู้

คำสำคัญ (Tags)#diary#ครูอ้อย#วิทยฐานะ

หมายเลขบันทึก: 68998, เขียน: 23 Dec 2006 @ 19:47 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:49 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
กำลังดำเนินการอยู่ค่ะ...โปรดติดตาม