สงกรานต์ สุขใจ สร้างความตระหนักขับขี่อย่างปลอดภัย

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564  ผศ.ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์  ได้รับเชิญ    จาก  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา ให้เป็นวิทยากร หัวข้อ “สงกรานต์ สุขใจ  สร้างความตระหนักขับขี่อย่างปลอดภัย ” ณ ห้องประชุมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพูด การบริหารความเห็น (0)