การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ไร้รอยต่อ

เครือข่าย องค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (Mini_UKM)  จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 23 ที่ มรภ. ศรีสะเกษ  ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ โดยประชุมทั้งในสถานที่ และทาง ออนไลน์    และเชิญผมกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง  บทเรียนการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ไร้รอยต่อ   เป็นเวลาเกือบ ๒ ชั่วโมง    โดยบรรยาย ออนไลน์

จึงนำ PowerPoint ที่ใช้นำเสนอมา ลปรร. ที่ ()    ท่านที่ต้องการเสียงบรรยาย กรุณาติดต่อผมที่ [email protected] ผมจะส่งลิ้งค์ให้ดาวน์โหลดเสียงจาก Google Drive ให้

วิจารณ์ พานิช

๑๙ ม.ค. ๖๔

Blog22 feb21 from Pattie Pattie

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)