<เล่าสู่กันฟัง>ข่าวประชาสัมพันธ์กำหนดการสอบ N - net ภาคเรียนที่ 2/2563 นักศึกษา กศน.ตำบลโนนข่า

       รายชื่อนักศึกษา กศน.ตำบลโนนข่า ทั้ง 3 ระดับ ภาคเรียนที่ 2/2563 สอบ N -net วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 15.00 น ณ สนามสอบโรงเรียนพล ต.ลอมคอม อ.พล จ.ขอนแก่น

ระดับประถม โนนข่า 3 นายสายยนต์ บัวศรีภูมิ ครู ศรช.บ้านห้วยโจด

1.นางวรรณา ไร่ขาม

2.นางบังอร ต่ำใต้

ระดับ ม.ต้น  โนนข่า 2 นายสุพัฒน์  ศรีสุภะ  ครู ศรช.บ้านหัวนา

1.นางอวยชัย ดอนมุงคุณ

2นายสินสมุทร พรมสะแกแสง

3.นางสุติมา ซึ่งเสน

4.นายทิพานันท์ กระทู้นันท์

5.นายธนากร พรมโว

6.นายธนวัฒน์ ชำนาญภูมิ

7.นางสาวกุลธิดา ลากลาง

8นายชยันต์ สอนสีดา

9.นายวัชรินทร์  ปะสาวะนัง

10.นายวรวุฒิ  โวหารลึก 

ระดับ  ม.ปลาย โนนข่า  1 นางณัฐนิธิ  อักษรวิทย์  ครู กศน.ต.โนนข่า

1.นายนราวิชญ์  กองแก้ว

2.นายสมศักดิ์  ศรีหาวงษ์
3.นายอภิชาต  นิวาตพันธ์

4.นายภูมินทร์  ตู้นอก

5.นายณัฐชนน มหาชัย

6.นางสาวแขไข  สลักคำ

7.นางสาวเพชรรัดดา  เที่ยงธรรม

8.นายกิตติชัย  คำผาย

ระดับ ม.ปลาย โนนข่า 3 นายสายยนต์ บัวศรีภูมิ ครู ศรช.บ้านห้วยโจด
1.นางสาวอภิสรา หมุนลี
2.นางธาราพร มากกลาง
3.นางสาวเอมอร คำแหงผล
4.นายฐานันดร ประกอบผล
5.นายพิสิฐ จิตรนอก
6.นางประไพ สีเน
7.นางสาวสุจิตรา ซ้ายเก่า
8.นางประครอง ลาขุมเหล็ก
9.นายนฤเบศร์ เกาะกลาง
 

หมายเหตุ  กรุณาแต่งกายสุภาพ  และมาถึงห้องสอบเกิน  30  นาทีี  นำบัตรประชาชนตัวเพื่อยืนยันตัวตนด้วยค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เส้นทางที่เหนื่อยล้า....แต่ก็มีความสุขความเห็น (0)