<เล่าสู่กันฟัง>เยี่ยมบ้านนักศึกษา กศน.ต.โนนข่า ภาคเรียนท่ี่ 2/2563

17/02/2564 นางณัฐนิธิ อักษรวิทย์ ครู กศน.ตำบลโนนข่า อ.พล จ.ขอนแก่น ลงพื้นท่่ีเยี่ยมบ้านนักศึกษาสายสามัญ ม.ต้นและ .ปลาย ณ บ้านหัวนา ม. 2 และแจ้งการสอบปลายภาคเรียนท่ี่ 2/2563 วันท่่ีี่ 3 - 4 เมษายน 2564 ณ สนามสอบโรงเรียนพล ต.ลอมคอม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เส้นทางที่เหนื่อยล้า....แต่ก็มีความสุขความเห็น (0)