ชีวิตที่พอเพียง ๓๘๙๖. ทิศทางอนาคตประเทศไทยหลังโควิด มรรควิธี ๑๒ ประการ ประเวศ วะสี


หนังสือ ทิศทางอนาคตประเทศไทยหลังโควิด มรรควิธี ๑๒ ประการ  เขียนโดย ศ. นพ. ประเวศ วะสี   เสนอ “โควิด สู่จิตตื่นรู้ร่วมกัน”   ซึ่งหมายความว่า  ไม่ปล่อยให้วิกฤตโควิดสูญเปล่า    ต้องเอามาสร้างการเรียนรู้อย่างลึก    นำไปสู่การร่วมกันสร้าง new platform ของการพัฒนาประเทศ

โดยที่ มรรค ๑๒ นี้เชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียว ท่านเรียกว่า มรรคสมังคี    เป็น “สันติวรบท”  

หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์จำหน่ายโดยสำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน    คุณจารุปภา วะสี นำมรรค ๑๒ มาลงไว้ที่ (๑)  อ่านสาระได้ทั้งเล่ม   

วิจารณ์ พานิช

๒๘ ม.ค. ๖๔


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)