KM 80 แผนแม่บทชุมชน......เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ของชาวบ้าน

การปรับเปลี่ยนปรับปรุง"แผนชุมชน"ที่เกิดทุกปี จึงเป็นร่องรอยของการเรียนรู้ของชุมชนเอง ในการพัฒนาเพื่อให้เดินทางสู่เส้นชัยร่วมกันของคนในชุมชน

               แผนชุมชน    เป็นจุดสุดท้ายของชุมชนในการเริ่มต้นที่สวนทางกับวิธีการพัฒนาชุมชนของภาครัฐ

              วิธีการพัฒนาของภาครัฐ เราคุ้นเคยกับการวางแผนมาจากรัฐแล้วทำเป็น"พิมพ์เขียว" นำไปใช้ทั่วประเทศโดยไม่คำนึกถึงความแตกต่างทางวิถีชีวิต ความเป็นอยู๋ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ของแต่ละชุมชนแต่ละท้องถิ่นเลย

              พิมพ์เขียวจัดทำให้เกิด ข้อติดขัด และปัญหามากมายและที่สำคัญสิ้นเปลืองงบประมาณ โดยไม่ก่อให้เกิดการพัฒนาตามความ ต้องการ หรือสอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของท้องถิ่น

              พิมพ์เขียวเป็นสัญญาลักษณ์ของการพัฒนาที่มุ่งเน้นเพื่อการบริหาร และจัดการ  เพื่อสดวกในการตรวจสอบเป็นหลัก โดยขาดการมุ่งเน้นในการพัฒนาที่สอดคล้องกับชุมชนที่แท้จริง

             คนในชุมชนก็เป็นคนคนเดียวกัน ''ทำไมต้องมีทั้งแผนการพัฒนาของรัฐที่นำมาให้และแผนของชุมชนเองที่พยายามร่วมมือร่วมใจการคิดและจัดทำยากลำบากเพื่อที่จะพัฒนาตัวเอง

           การมีทั้งแผนชุมชนและแผนของภาครัฐมาให้ประชาชนปฏิบัติ ทำให้เห็นข้อพิสูจหลายอย่าง ว่า ''ประชาชนไม่เชื่อในพิมพ์เขียว'' ของภาครัฐแล้ว ชาวบ้านจึงได้พยายามรวมกลุ่มทั้งคนและความคิดเพื่อคิดหาธงชัยร่วมกันของชุมชน จะเดินกันไปไหนทางไหน และเดินอย่างไรระยะทางการเดินทางก็จะเจอเหตการณ์มากมายจึงมีการปรับเปรี่ยนวิธีการตลอดเส้นทางการเดิน

การปรับเปลี่ยนปรับปรุง"แผนชุมชน"ที่เกิดทุกปี จึงเป็นร่องรอยของการเรียนรู้ของชุมชนเอง ในการพัฒนาเพื่อให้เดินทางสู่เส้นชัยร่วมกันของคนในชุมชน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นโยบายรัฐกับการพัฒนาชุมชน

คำสำคัญ (Tags)#อบต.#ปริญญาโท#หลักสูตร#ปริญญาเอก#พัฒนบูรณาการศาสตร์#มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หมายเลขบันทึก: 68898, เขียน: 22 Dec 2006 @ 22:50 (), แก้ไข: 21 May 2012 @ 11:43 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 8, อ่าน: คลิก


ความเห็น (8)

OK ครับ

เราจะประสานให้เป็นแผนการจัดการความรู้ได้อย่างไรครับ

ผมไม่ถามเล่นนะครับ

ต้องการคำตอบครับ

จะได้สร้างกรอบงานได้ต่อไป

ตอบจริงครับอาจารย์

  • แผนของชุมชนความจริงก็คือแผนการจัดการตัวเองนั่นเองครับ
  • กลไกและระบบการ ประสานงาน และจัดการ ตัวเองขององค์กร ชุมชน ท้องถิ่นน่าจะประกอบไปด้วย 4 ส่วนครับ

                       1.ต้องมีสภาการเรียนรู้ของชุมชน   อาจจะเป็นศูนเรียนรู้ หรือในรูบแบบของเวทีสาธารณ หรือ ลานโสกัน ของชุมชนก็ได้

                        2. ต้องมีแผนเชิงบูรณาการในทุกระดับ ตั้งแต่ หมู่บ้าน ตำบล  อำเภอ จังหวัด สอดคล้องและสอดประสานกัน ที่เกิดจากตัวชุมชนเอง

                         3. ต้องมีทุนทางสังคม ในทุกระดับ  ระดับชุมชน  ระดับองการบริหารส่านท้องถิ่น  และระดับรัฐ

                          4. ต้องมีการทำงานประสานกันในระดับปฏิบัติการ อย่างไกล้ชิดและต่อเนื่อง ใน 3 ภาคส่วนคือ  บ้าน   โรงเรียน,อบตง  องค์กรทางศาสนาเช่น วัด มัสยิส โบส

                                       

เขียนเมื่อ 
แผนชุมชนใน พ.ศ. นี้ จะมีความต่างจากแผนชุมชนที่ผู้ใหญ่ลีตีกลองประชุมไว้อย่างไร  ในเมื่อคนส่วนใหญ่ยังเห็นประโยชน์ของแผนคือการเขียนอะไรบางอย่างขึ้นมาแล้วนำไปขอและได้รับจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐหรือจากหน่วยอื่นๆ  จุดนี้จะเป็นหลุมดำของแผนชุมชนในความหมายที่แท้จริงไปอีกนาน ซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเราจะต้องเรียนรู้ต่อไป

เท่าที่ผมได้สดับมาหลายเวที รวมทั้งเห็นด้วยตัวเอง  แผนชุมชน ในปัจจุบันมีบางส่วนที่ เป็นแผนที่ยังประโยชน์ได้ในระดับหนึ่ง   แต่ส่วนมากแล้ว ยังป็น แผนขอเงิน  อยู่ครับ  ผมอยากชวนท่านคิดดังๆ (ให้ได้ยินทั่วประเทศ) ว่า เห็นจะต้องสร้างชุมชนต้นแบบที่เป็นตัวอย่างที่แท้จริง ตัวจริง เสียงจริง  ของชุมชนที่มีแผนชุมชน เป็นของตัวเอง ที่เป็นครื่องมือการเรียนรู้ ของชุมชนไปด้วย ครับ

ปุ้ม
IP: xxx.29.54.103
เขียนเมื่อ 

อยากได้แผนแม่บทชุมชนตัวจริงไว้ดูเป็นตัวอย่างจะได้ไหมค่ะ  ว่าเขียนกันอย่างไร   ถ้าได้ช่วยส่งผ่านเมล์ให้ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูง

คนกทม.
IP: xxx.120.60.95
เขียนเมื่อ 
แผนแม่บทชุมชนทำขึ้นมาตอนนี้ผลปรโยชน์ได้กับคนในสำนักงานเขตมากกว่าเพราะงบที่ได้มาอยู่ที่เขตว่าเมื่อไหร่จะทำให้ แม้แต่การเปิดเวที่ เงินก็อยู่ที่สำนักงานเขตขอให้ผู้ที่ดูแลช่วยตรวจสอบด้วยว่าเงินถึงประชาชนหรือไม่
นายศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง
IP: xxx.123.88.183
เขียนเมื่อ 

แผนชุมชน แผนลดหนี้ชุมชน ทำได้จริงและมีผลการปฏิบัติที่ประสบผลสำเร็จแล้วครับที่บ้านหนองกลางดง หมู่ที่ 7 ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แกนนำชุมชนที่เข้มแข็ง คือ นายโชคชัย ลิ้มประดิษฐ์ ผู้ใหญ๋บ้าน /วิทยากรระดับประเทศและวิทยากร วปอ.ครับ (โทร. 081-7638507)

นายไชยา อินถาใจยา
IP: xxx.172.181.235
เขียนเมื่อ 

ขอรบกวนถามหน่อยครับ

"การะบวนการ การบริหารการจัดการชุมชน โดยการจัดทำแผนแม่บทชุมชน"

1.ด้านสิ่งแวดล้อม

2.ด้านทรัยพยากร

2.1ป่าไม้ชุมชน

2.2จัดสรรที่ดิน (ทำกิน,ป่าสงวน)

2.3อื่นๆ

3.ด้านการเมือง

4.ด้านสังคม

4.1วัฒนธรรม

4.2ประเพณี

4.3วิถีชีวิต

4.4อื่นๆ

หากได้คำตอบจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งและช่วยกรุณาส่งมาให้ในเมลล์ด้วยครับ

เมลล์สำรอง [email protected]