ช้างน้าว  ชาวบ้าน และครู

  คำว่าชาวบ้านและครู คิดว่าทุกท่านคงเข้าใจ อธิบายได้ว่าคืออะไร  

แต่เมื่อเอา คำว่าช้างน้าว มาร่วมทีมด้วย คิดว่าหลายท่านจะแปลกใจ

และถ้าไปเม็กดำ จะเห็น ช้างน้าว  2  กลุ่ม   กลุ่มที่ 1 เป็นคน  กลุ่มที่ 2

เป็นพืช

   ช้างน้าว เป็นพืชป่า มีคุณสมบัติเป็นยาสมุนไพร ในป่าใหญ่โคกจิกของบ้านเม็กดำ  ช้างน้าวเป็นตัวยาที่ทำหน้าที่กระตุ้นให้ยาสมุนไพรตัวอื่นๆออกฤทธิ์ได้ดีขึ้น  ชาวบ้านเม็กดำเรียกว่าเป็นแม่ยาในตำหรับยา

  ช้างน้าว เป็นกลุ่มผู้เฒ่าชาวบ้านเม็กดำที่มีชุดความรู้ในท้องถิ่น ที่ผ่านร้อนผ่านหนาว คุ้มครองชีวิตตัวเองและลูกหลานมานาน สร้างบ้านแปงเมืองให้เจริญอยู่เย็นเป็นสุข  โรงเรียนบ้านเม็กดำ เห็นคุณค่าแห่งชุดความรู้ในท้องถิ่นที่อยู่ในตัวผู้เฒ่าเหล่านี้ จึงเชิญมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มาเป็นครูสอนลูกหลาน ผ่านกระบวนการและกิจกรรมอย่างหลากหลาย  เปรียบเป็นช้างน้าวที่เป็นแม่ยา สร้างคุณค่า หาคำตอบร่วมกันว่า การศึกษาไทยตายแล้วจริงหรือ

   นี่คือที่มาของคำว่า ช้างน้าว ชาวบ้านและครู