ในสังคมหนึ่งๆ เราจะมีคนที่มีความหลากหลายในทุกทาง ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ ทั้งประเภทและรูปแบบ ที่เราเรียกว่าโครงสร้างของพหุปัญญาที่แตกต่างกันในแต่ละคน

 เท่าที่ผมสังเกตความสนใจของนักเรียนที่จะเรียนให้จบวุฒิการศึกษาต่างๆ นั้น ทุกคนมีแต่เน้นที่จะเข้าไปเรียนในระดับการอุดมศึกษา จนแทบไม่มีใครให้ความสำคัญกับอาชีวศึกษา จึงทำให้มีการเปิดหลักสูตร เปิดสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาขึ้นมากมาย แต่แทบจะไม่ค่อยเคยเห็นสถาบันที่เน้นอาชีวศึกษามากนัก หรือมีก็น้อยเต็มที 

ประเด็นสำคัญของเรื่องนี้ ก็คือ หลักการพัฒนาทรัพยากรบุคคล พัฒนาทรัพยากรให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ซึ่งมีโครงสร้างการทำงานเช่นเดียวกับกองทหารที่เราไม่จำเป็นต้องมีนายพลจำนวนมาก หรือนายร้อยจำนวนมาก แต่เราจำเป็นต้องมีพลทหารและนายสิบจำนวนมาก เป็นสัดส่วนอย่างน้อยก็สิบเท่าขึ้นไป เช่น ในหมู่หนึ่งควรจะมีนายสิบ 1 คน และพลทหาร 10 คน และในกองร้อยหนึ่ง ก็ควรจะมีนายทหาร 1-2 คน ที่เหลือก็เป็นนายสิบและพลทหารอีกเป็นร้อย จึงจะเป็นกองกำลังที่เป็นปกติ

 

ลองนึกดูสิครับ ถ้ากองร้อยหนึ่งมีนายร้อยอยู่ 50 คน มีนายสิบอยู่ 3 คน มีผลทหารอีก 5 คน จะรบกันอย่างไรครับ ใครจะเป็นหน่วยหน้า หน่วยหลังครับ ใครจะบัญชาใคร

 

นี่คือปัญหาของระบบการพัฒนาการศึกษาไทยครับ เราเน้นการพัฒนาบุคลากรระดับอุดมศึกษา เปรียบเสมือนเน้นการพัฒนานายทหาร แต่เราไม่เน้นการพัฒนาอาชีวศึกษา ที่เปรียบเสมือนการพัฒนากองกำลังฐานล่าง ที่จำเป็นพอๆกันกับยอดบน

 

ผมไม่ทราบว่า เรากำลังทำอะไรกัน ทำไมเราจึงต้องปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปแบบไม่มีแผนอย่างนี้ แล้วเราจะพัฒนาประเทศกันอย่างไร ผมไม่เข้าใจครับ ใครทราบช่วยอธิบายด้วยครับ

 

แนวทางที่อาจเป็นไปได้ก็คือการควบคุมอัตราการขยายตัวทางการศึกษา ของบุคลากรให้สอดคล้องกับความจำเป็นของการพัฒนาประเทศ โดยพิจารณาทั้งความต้องการของประเทศ และโครงสร้างทางพหุปัญญาของกลุ่มประชากร

 

แล้วในที่สุดเราจะได้บุคลากรที่มีความรู้เป็นสัดส่วนพอเหมาะ และมีความสามารถสูงเพราะมีการแข่งขันสูง ไล่ลงมาเป็นชั้นๆ จนทำให้เรามีคุณภาพประชากรสูงในทุกมุม ซึ่งแตกต่างจากในปัจจุบันที่ปล่อยตามสบาย ทำให้คนเรียนเปรอะไปหมด การแข่งขันแทบไม่มี จะมีบ้างก็เฉพาะบางสาขาเท่านั้น ทำให้คุณภาพของการศึกษาต่ำมากเพราะใครจะเรียนอะไรก็ได้ ตามใจชอบเพียงอย่างเดียว โดยไม่สนใจว่าประเทศชาติต้องการคนที่มีคุณภาพในสัดส่วนต่างกันอย่างไร

 ลองคิดดูนะครับ วันนี้ยังไม่สายครับ แต่พรุ่งนี้ไม่แน่