• ฝึกงานวันนี้ น้องปี 4 เป็น Model ให้ทดลองฝังเข็มโดยอาจารย์แพทย์ แถมกระตุ้นด้วยการใช้ไฟฟ้า

ระหว่างรอตรวจคนไข้

 

  • บรรยากาศภายในห้องตรวจ