• สวนหย่อมหน้าโรงพยาบาล

น้องปี 4 ที่มาฝึกงานที่โรงพยาบาลลำลูกกา ด้วย