คนรุ่นใหม่ต้องเก็บเงินให้เป็น แม้เงินทองจะเป็นของหาง่าย แต่ศิลปะการใช้นั้นยาก เพราะแม้จะรวยเท่ารวย แต่จ่ายไม่เป็นก็จน

คนจนคือคนที่มีรายจ่ายมากกว่ารายได้

คนที่รวยคือ คนที่มีรายได้มากกว่ารายจ่าย

คนที่มั่งคั่งคือคนที่รายได้มากกว่ารายจ่ายแลมีเงินเก็บสะสม

แต่คนที่มีความสุขคือ คนที่มีอิสระทางการเงิน

และการที่จะมีอิสระทางการเงินได้นั้นจะต้องรู้จักเก็บออมตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่น

สูตรการคำนวณง่ายๆของการมีเงินเก็บคือ

อายุปัจจุบัน คูณ เงินเดือนประจำปี หารด้วย สิบ