2021-01-11 ศัพท์ น่าสับสน ชุด S – silicon & silicone

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

2021-01-11 

ศัพท์ น่าสับสน ชุด S – silicon & silicone

แนะนำการใช้ ตามที่ส่วนใหญ่ใช้ แต่ละท้องถิ่น

ความหมาย อาจผันแปร ตาม ตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยค

Dictionary.com

ออกเสียง silicon = ‘SIL-i-kuhn’

ออกเสียง silicone = ‘SIL-i-kohn’

Common Errors In English Usage Dictionary

Silicon & silicone

Silicon is a chemical element,

the basic stuff of which microchips are made.

Silicones are plastics and other materials containing silicon,

the most commonly discussed example

being silicone breast implants.

Less used by the general public is “silica“:

an oxide of silicon.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน M-Z Revความเห็น (0)