การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนโยบายและกลยุทธ์ด้วยประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ(ตอนที่๑):ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กิติกร
การพัฒนาที่ยั่งยืน [US President’s Council on Sustainable Development] หมายได้ถึง หนทางหรือแนวทางที่ทำให้เศรษฐกิจสามารถเจริญเติบโตอยู่ได้ควบคู่ไปกับการพยายามลดมลภาวะเป็นพิษ ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่ถูกทำลาย ลดการใช้ทรัพยากรที่ไม่สามารถนำกลับมาแปรใช้ใหม่ได้ และลดการผลิตของเสีย ให้ได้มากที่สุด รวมถึงการพยายามสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งด้านความเป็นอยู่ สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบข้าง และสุขภาพให้กับประชาชนดังจะเห็นได้ว่า การพัฒนาที่ยั่งยืนนอกจากการที่จะพยายามทำให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตอยู่ได้แล้วนั้น องค์ประกอบที่สำคัญที่ไม่สามารถละเลยได้นั่นคือ การพยายามลดมลภาวะที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่ถูกทำลายไป และการพยายามก่อให้เกิดของเสียให้ได้น้อยที่สุดนั่นเอง อย่างไรก็ตามภายหลังจากการประชุมสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาโลก (World Conference on Environment and Development) .กรุงริโอเดอจาริโอในปี ค..1992 ทิศทางของการพัฒนาที่ยั่งยืนได้เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไป โดยที่ประชุมได้มีมติกำหนดแนวทางของการพัฒนาอย่างยืนใหม่อย่างชัดเจนโดยให้ความสำคัญของการพยายามที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มากขึ้น

แนวทางและทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของภาคอุตสาหกรรมสามารถเพิ่มขึ้นได้โดยอาศัยการสร้างสมดุลย์ให้เกิดขึ้นระหว่างองค์ประกอบหลักที่สำคัญ 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม กล่าวคือ พยายามสร้างสมดุลย์ให้เกิดขึ้นระหว่างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและการปกป้องรักษานิเวศและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกับสังคมไปพร้อมๆกัน โดยยึดหลักการสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจด้วยวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรและลดการปล่อยมลพิษซึ่งก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้อยู่อาศัยในสังคมใกล้เคียงดังกล่าว หลักการสร้างสมดุลย์ดังกล่าวข้างต้นได้ถูกประยุกต์เป็นหลักการเชิงทฤษฎีเรียกว่า ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) เป็นหลักการที่ถูกนำมาประยุกต์ใช้เพื่อให้การพัฒนาด้านเศรษฐกิจที่ก้าวรุดหน้าเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดนั้นเดินควบคู่ไปได้พร้อมๆกับการพัฒนาที่ยั่งยืน กล่าวอีกนัยหนึ่งคือหลักการดังกล่าวสามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการให้ภาคธุรกิจต่างๆมีศักยภาพในการแข่งขันด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างกันควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนโลกใบนี้

ประวัติความเป็นมาและความหมายของประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ  ผมจะได้เล่าให้ฟังกันในตอนต่อไปครับ

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าดูได้ที่เวปไซด์ของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลครับ http://www.en.mahidol.ac.th/EI

ดร. กิติกร จามรดุสิต

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ดร. กิติกร จามรดุสิต

คำสำคัญ (Tags)#การพัฒนาอย่างยั่งยืน#ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ#eco-efficiency

หมายเลขบันทึก: 68819, เขียน: 22 Dec 2006 @ 15:39 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:49 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
สวัสดีค่ะ ดร.กิติกร เห็นเรื่องน่าสนใจ คงต้องขอเข้ามาเรียนรู้บ้างนะคะ
ดร. กิติกร จามรดุสิต
IP: xxx.28.180.201
เขียนเมื่อ 
ยินดีครับ เรื่องราวของประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจยังมีอีกเยอะเลยครับ แล้วผมจะค่อยๆนำเสนอผ่านบันทึกให้ได้อ่านกันครับ นอกจากนี้ทางทีมวิจัยเรายังมีโครงการที่ทำการศึกษาeco-efficiencyที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดอีกด้วยครับ ไว้จะนำเสนอให้อ่านเป็น case study ครับ ขอบคุณอาจารย์มากครับที่สนใจ