แนะนำศูนยวิจัยและฝึกอบรมนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม

กิติกร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม ภายใต้การดำเนินงานของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนพฤษภาคม พ . . ๒๕๔๙ ด้วยแนวความคิดที่ต้องการเผยแพร่ความรู้ ตอบสนองการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม รวมถึงผลิตบัณฑิตและนักวิจัยรุ่นใหม่ด้านสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ให้แก่หน่วยงานต่างๆของประเทศไทย ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยยึดหลักการทำงาน 3 R เป็นที่ตั้ง ได้แก่ Research (วิจัย) Revise (แก้ไข) Recommend (ให้คำปรึกษา) และมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการมุ่งมั่นที่จะพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การวิจัย การฝึกอบรม การให้บริการทางวิชาการกับหน่วยงานรัฐ เอกชน และภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง

กลุ่มทีมงานภายในศูนย์ฯ ประกอบด้วย 2 กลุ่มทีมงานวิจัยใหญ่ ได้แก่                ทีมวิจัยนิเวศอุตสากรรม  เป็นกลุ่มทีมวิจัยที่มุ่งวิจัยและให้คำปรึกษากับภาคอุตสาหกรรมหรือบุคคลทั่วไปที่มีปัญหาต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมเชิงการจัดการ หรือการนำเครื่องมือทางสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ไปใช้ประโยชน์ เช่น ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) เทคโนโลยีสะอาด (Cleaner Technology) เป็นต้น

                ทีมวิจัยและพัฒนาเพื่อสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม เป็นกลุ่มทีมวิจัยที่มุ่งวิจัยและพัฒนาเพื่อแก้ไข และให้คำปรึกษาเชิงเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการผลิต และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่สามารถช่วยลดปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ ให้กับภาคอุตสาหกรรม หน่วยงานรัฐ เอกชนหรือบุคคลทั่วไป

ตัวอย่างโครงการของศูนย์ฯที่กำลังดำเนินงาน

                โครงการการวิเคราะห์ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของกลุ่มอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง (ภายใต้การสนันสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย: สกว.)โครงการการวิเคราะห์ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษประเทศพม่า                โครงการการวิเคราะห์ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก ประเทศเนปาล                โครงการการพัฒนาแผ่นอะคริลิกจากการเวียนใช้ร่วมของเศษอะคริลิกที่เหลือจากกระบวนผลิต (โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัยภายใต้โครงการ IRPUS และได้ความร่วมมือจากบริษัทแพนเอเซียอุตสาหกรรม จำกัด)                โครงการการพัฒนาแผ่นอะคริลิกทนแรงกระแทกสูงเพื่อใช้เป็นวัสดุกันกระสุน (โครงการวิจัยที่ได้รับความร่วมมือจากบริษัทแพนเอเชียอุตสาหกรรม จำกัด (โครงการวิจัยที่ได้รับความร่วมมือจากบริษัทแพนเอเซียอุตสาหกรรม จำกัด)

                โครงการการปรับปรุงสมบัติการทนแรงกระแทกของพลาสติกพีวีซีด้วยยางนาโน (โครงการที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากบริษัทเคมกรุ๊ป จำกัด)

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปสืบค้นและแวะเยี่ยมเราได้ที่ http://www.en.mahidol.ac.th/EI หรือเข้าไปแลกเปลี่ยนความรู้ได้ที่เวปบอร์ดภายในไซด์ของเราได้ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ดร. กิติกร จามรดุสิต

คำสำคัญ (Tags)#นิเวศวิทยาอุตสาหกรรม

หมายเลขบันทึก: 68816, เขียน: 22 Dec 2006 @ 15:26 (), แก้ไข: 10 Apr 2012 @ 08:59 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)