แม่นสิมีความรู้เต็มพุงเพียงปาก  สอนจะของบ่ได่ใผสิหย่องว่าดี

ถึงคุณจะมีความรู้มากเพียงใด  หากคุณสอนตัวเองไม่ได้ใครเหล่าจะบอกว่าคุฯเป็นคนดี