ทินกร 41

วันที่ 21 ธ.ค.49

              วันนี้เข้างานในเวลา 07.30 น. จากนั้นก็ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงร่วมกับครูนักเรียน จากนั้นก็มาบริการห้องให้กับครูโชติมาใช้ห้อง เพื่อใช้ในการเรียนการสอน จำนวน 2 คาบ จากนั้นก็มาทำงานที่ห้องต่อโดยหลักเป็นการหาข้อมูลในการทำวิจัย จากนั้นก็ลงไปเปิดปิด ที่วีที่โรงอาหาร

             จากนั้นในช่วงบ่ายก็มาทำวิจัยของท่าน ผอ. เป็นการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยได้ให้นักเรียนช่วยทำด้วย โดยใช้วิธีการทำเป็นโค๊ดตัวเลข เพื่อง่ายต่อการจำแนกในเอ็กเซลล์ จากนั้น ในเวลา 17.00 น.ก็ลงเวลากลับ แต่ยังไม่กลับครับ กลับจริงในเวลา 20.00 น.

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชิพ เทคโนฯ-การศึกษา49(4641870003)ความเห็น (0)