2020-11-30 ศัพท์ น่าสับสน ชุด P – Pompom & pompon

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Revision M-Q

2020-11-30

ศัพท์ น่าสับสน ชุด P – Pompom & pompon

แนะนำการใช้ ตามที่ส่วนใหญ่ใช้ แต่ละท้องถิ่น

ความหมาย อาจผันแปร ตาม ตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยค

Dictionary.com

ออกเสียง Pompom = ‘POM-pom’

ออกเสียง pompon = ‘POM-pon’

Common Errors In English Usage Dictionary

Pompom & pompon

To most people that fuzzy ball on the top of a knit hat

and the implement wielded by a cheerleader are both “pompoms,”

but to traditionaliststhey are “pompons,”

spelled the way the French—who gave us the wordspell it.

A pompom, say these purists, is only a sort of large gun.

Though you’re unlikely to bothermany people

by falling into the common confusion,

you can show off your education by observing the distinction.

Merriam-Webster Dictionary

Pompom

You Wear Them On Your Head

Tam-o'-shanter =

: a woolen cap of Scottish origin with a tight headband,

wide flat circular crown, and usually a pompon in the center

The hat takes its name from the heroof an epic poem by Robert Burns.

The definition above also serves as a reminder that

the original word is pompon.

That variant predates the perhaps moreeuphonious pom-pom

by more than 100 years.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน M-Q Rev 201102ความเห็น (0)