2020-11-30 ศัพท์ น่าสับสน ชุด P – pole & poll

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Revision M-Q

2020-11-30

ศัพท์ น่าสับสน ชุด P – pole & poll

แนะนำการใช้ ตามที่ส่วนใหญ่ใช้ แต่ละท้องถิ่น

ความหมาย อาจผันแปร ตาม ตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยค

Dictionary.com

ออกเสียง pole & poll = ‘POHL

Farlex Trivia Dictionary.

pole

  • boom - From Dutch, originally a long beam or pole.
  • pogo stick - Came onto the scene around 1921, but is of uncertain etymology, possibly from "pole" and "go."
  • pole position - Refers to pole as the term for the inside fence on a racecourse.
  • trolley pole - The pole sticking up from a bumper car.

Abused, Confused, & Misused Words by Mary Embree

Pole = a long cylindrical piece of wood or metal:

fishing pole;

inside lane of a racetrack:

pole position

Not to be confused with:

poll – the casting of votes;

a survey of opinions; top or back of the head

Common Errors In English Usage Dictionary

pole & poll

A pole is a long stick.

You could take a “poll”

(survey orballot)

to determine whether voters want lower taxes or better education.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน M-Q Rev 201102ความเห็น (0)