ชีวิตที่พอเพียง 3837. สดชื่นอยู่กับความดีงาม


ผมเป็นคนมีบุญ ได้รับแจกหนังสือดีๆ มาให้อ่านอยู่เสมอ    โดยเฉพาะหนังสือที่เป็นประวัติชีวิตของคนดี    ที่อ่านแล้วได้รับความสดชื่น    อย่างกรณีหนังสือ หกทศวรรษพระไพศาล วิสาโล ในสายตามวลมิตร ที่ได้เขียนเล่าไว้แล้วที่ (๑)     ยุคโควิดระบาด มาช่วยให้ผมมีเวลาอยู่บ้านมากขึ้น    ลดเวลาเดินทางบนถนนที่รถคับคั่งลงไป    รวมทั้งได้รับแจกหนังสือดีๆ มามากมาย ให้ได้ค่อยๆ ละเลียดอ่าน  

วันที่ ๙ เดือนนี้ ผมจะลง บล็อก จากการอ่านหนังสือ ผู้พิพากษาที่ดี    วันที่ ๑๑ หนังสือ พลังใจสร้างเลย เลยสร้างพลังใจ    วันที่ ๑๘ หนังสือ ชีวประวัติผ่านเรื่องเล่า สุรพล นิติไกรพจน์    และยังจะค่อยๆ ละเลียดอ่าน ทยอยลงอีกหลายเล่ม    หนังสือดีๆ ทั้งนั้น    

สำหรับผม การอ่านหนังสือดีๆ เป็นการปฏิบัติธรรม    ช่วยให้ได้เรื่องราวดีๆ นำมาใคร่ครวญสะท้อนคิด เพื่อการเรียนรู้ กล่อมเกลาจิตใจ   

ผมชอบชีวิตที่สงบ  อยู่กับธรรมชาติ  มีความสุขกับการได้ทำประโยชน์ เป็นผู้ให้ ในฐานะผู้สูงอายุ    และในขณะเดียวกัน ได้เรียนรู้จากสถานการณ์ต่างๆ รอบตัว    และจากที่ตนเองมีส่วนเข้าไปทำประโยชน์บ้างตามกำลังที่มี  

โชคดีจริงๆ ที่ชีวิตผมในขณะนี้เลือกได้    และเข้าใจว่าที่เลือกได้ก็เพราะมีอิสระ   และอิสรภาพสำคัญที่สุดคือ อิสระจากความอยากหรือความต้องการ   ที่เรียกว่ากิเลส    แต่ไม่ได้หมายความว่าผมปลอดกิเลสนะครับ    ยังไม่บรรลุครับ    แต่กำลังหมั่นฝึกฝนตนเองอยู่ในเส้นทาง    อาศัยความดีงามของคนอื่นนำทาง

วิจารณ์ พานิช

๑๕ พ.ย. ๖๓


 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (1)

ยินดีกับอาจารย์นะคะ ชีวิตที่เลือกได้ ถ้าเราปราศจากความอยากได้ อยากมีและอยากเป็นนะคะ จะพยายามเดินตามอาจารย์นะคะ