บุคคลต้นแบบ: ป้าหนู รัชนี แมนเมธี

ป้าและคณะได้ประชุมเมื่อ 21/11/20 : วันผู้สูญเสียคนใกล้ชิดจากการฆ่าตัวตายนานาชาติ และตกลงกันว่าเราจะผนึกกำลังเพื่อรณรงค์ร่วมกันเพื่อผู้ป่วยซึมเศร้า ในขั้นแรกให้ :--- ●แต่ละคน/องค์กร จะpresent ศักยภาพของตน/องค์กร (เขียนในไลน์นี้)แล้วมาเชื่อมร้อยเป็น Platformการรณรงค์โดยมีเป้าหมายให้ :--- 1)ผู้ป่วยซึมเศร้ามีความสุข 2)ผู้ป่วยซึมเศร้ามีที่ยืนในสังคม ป้ามีความฝันว่าจะทำให้การรณรงค์ของเรามีพลังและมีผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง อาจเป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งผู้ป่วยซึมเศร้าจะได้รับการเอาใจใส่ , ป้องกัน , รักษา , ฟื้นฟู ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ

ดิฉันนางรัชนี แมนเมธี (ป้าหนู)

ข้าราชการครูบำนาญ , ประธานเครือข่ายความสุขจากโรคซึมเศร้า , ผู้ให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมในระบบศาลอาญา

มีประสบการณ์ป่วยโรคซึมเศร้า และฟื้นคืนพลังชีวิตมาแล้ว จึงมาเป็นจิตอาสารณรงค์ให้ผป.ซศ.มีความสุขและมีที่ยืนในสังคมตั้งแต่ พ.ศ.2548-ปัจจุบัน

สิ่งที่อยากร่วม platform การรณรงค์ คือ :---

1)ผป.ซศ.มีควมสุข :

-เปิด "Hotlineคลายทุกข์" ให้ ผป.ซศ.ทุกวัน 19.00-20.00 น.

-ผลิต U-Tube ชื่อ "ขอบคุณโรคซึมเศร้า"

-FB: ■ เครือข่ายความสุขจากโรคซึมเศร้า

■ ชมรมโรคซึมเศร้าใช่เรื่องไกลตัว

■ ชมรมเพื่อนซึมเศร้า

-Line(ID : mrsrachanee) ชื่อ "เครือข่ายความสุขจากโรคซึมเศร้า"

2) ผป.ซศ.มีที่ยืนในสังคม :

-เปิดเผยต่อสาธารณะว่าตนเองมีประสบการณ์ป่วยโรคซึมเศร้า

-ดำเนินชีวิตแบบมีสุขภาวะ(ครบทั้ง 4 มิติ) ทำให้มีความสุขมีเกียรติ์มากกว่าก่อนป่วย ที่สำคัญคือเป็นกำลังใจให้ผู้กำลังป่วยโรคซึมเศร้าหรือหายป่วยแล้ว อึด ฮึด สู้ ผงาดพร้อมลุกขึ้นมาเพราะเขาเห็นคุณค่าในตนเอง (Self-Esteem)

-กิจกรรมที่เป็นรูปธรรมคือ :

●จัดแสดง(Event)แสดงศักยภาพของ Stakeholder (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) กับโรคซึมเศร้า เช่น ผป.ซศ. , ญาติ/ผู้ดูแล , บุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง อย่างสม่ำเสม อเช่น :--

☆แสดงผลงานศิลปะของ ผป.ซศ. ณ หอศิลปะวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร แยกปทุมวัน

● ให้สัมภาษณ์แก่ ♡สื่อสารมวลชน เช่น TV , วิทยุ , วารสาร/น.ส.พ

♡นักศึกษาปริญญาตรี-เอกที่ทำวิทยานิพนธ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มิตรภาพหายเศร้าความเห็น (0)