มาร์ชโรงเรียนบ้านเม็กดำ

คำร้อง    มารวย   วันละ

เรียบเรียง  ทิพยวิมล ดวงเวียงคำ  

ทำนอง        มาร์ชตำรวจ

             สีเทาแดงธงชัยเด่นที่ใจให้กันมั่นคง ราชหนุนส่งบ้านเกื้อนั้น วัดเสริมสามหลักค้ำยันรวมเป็นหนึ่งเกิดพลังพลันกำมือกันสร้างสรรค์การศึกษา (ซ้ำ)

             ธงเทาแดง/พร่างพลิ้วเพริศพราย เม็กดำหมายในคำสัญญาทำตนเลอค่าปัญญามีเสริมความดีรักถิ่นที่เกิดกำเนิดมาวาดหวังไว้ว่ายึดปรัชญาพอเพียงองค์เอกไทย(ซ้ำ)

             เทจิตใจและกายเป้าหมายปณิธานอันยิ่งใหญ่แสงปัญญาเหนือแสงอื่นใดรักษาผืนป่าคงไว้ชูธงไทยยื่นมือให้กันและกัน มารยาทดีผูกไมตรีเสริมค่างานให้เขตครามลือนามเรานั้น กีฬาไม่เคยหวั่น/กติกาเรายึดมั่น/เทิดองค์ราชันย์ข้า/เลือดเทาแดง

          เป้าหมาย ปณิธานอันยิ่งใหญ่แสงปัญญาเหนือแสงอื่นใดรักษาผืนป่าคงไว้ชูธงไทยยื่นมือให้กันและกัน

          มารยาทดีผูกไมตรีเสริมค่างานให้เขตครามลือนามเรานั้น กีฬาไม่เคยหวั่น/กติกาเรายึด/มั่น/เทิดองค์ราชันย์ข้า/เลือดเทาแดง