GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

การติดตามความเคลื่อนไหว...KM...ของเรา

กิจกรรมพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นการติดตามประสิทธิภาพของงานได้เหมือนกัน

กังวลใจ.....จะมีใครมาประชุมบ่ายนี้หรือไม่หนอ

อะไรจะเกิดก็ต้องเกิด.......

ในที่สุดกิจกรรม  ลปรร  ก็เกิดขึ้นในเวลา 14.15 น.  โดยมีคุณเอื้อ.....ท่าน  สมศักดิ์  เผื่อนงูเหลื่อม  เป็นประธาน

ความก้าวหน้า.......ยังไม่คืบหน้าเท่าที่ควรเกือบทุกกลุ่มงาน

เหตุ.....ความมั่นคงในตำแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่  (เขต 1  คนเยอะ....ตำแหน่งพอกับจำนวนคน)

ผลการ ลปปร  ......กลุ่มจะไปดำเนินการตามกระบวนการ KM  และนัดหมายพบกันอีกในวันที่  27  ธันวาคม  2549

สบายใจ....ได้ผลตามความคาดหวังคือ ได้เห็นทุกกลุ่มงาน ลปรร

             .....ได้กระตุ้นให้ทุกกลุ่มให้ทุกคนเห็นคุณค่าของ KM

             .....ได้แผนการดำเนินการที่ชัดเจน

สบายใจ.....ได้ผลเกินคาด คือ ได้ท่าน รอง ผอ.สพท.นม.1 มาทำหน้าที่เป็นทั้งคุณเอื้อและคุณอำนวย  ที่จะคอยกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศในการเรียนรู้แบบเป็นทีม  ให้เกิดการหมุนเวียนความรู้  ยกระดับความรู้และเกิดนวัตกรรม

น้อยใจอยู่นิดหนึ่ง....หัวหน้ากลุ่มงานติดภารกิจไม่ได้เข้าร่วม ลปรร ครบทุกคน

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 68662
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น(0)