beyondKM
ดร. ประพนธ์ ผาสุขยืด

เส้นทางสู่สังคมอุดมปัญญา


กำลังจะมีอะไรดีๆ ที่เป็นนวัตกรรมเกิดขึ้นในวงการ KM อีกแล้วครับ..หลังจากที่เราได้มี เครื่องมือชุด "ธารปัญญา" มีเวทีการแลกเปลี่ยนที่เรียกว่า "ตลาดนัดความรู้" และมีการแลกเปลี่ยนข้ามพรมแดนผ่าน "Blog Gotoknow.org"....สิ่งใหม่ๆ กำลังจะทะยอยมา อย่ากระพริบตานะครับ !!

      เมื่อวันพุธที่ผ่านมา (9 พ.ย.) ผมได้ไปบรรยายหัวข้อ "เส้นทางการสร้างสังคมอุดมปัญญา (A Path to Knowledge-based Society)" ที่อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   การบรรยายนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสัมมนาวิชาการเรื่อง "Foresight Business Intelligence for Smart Society" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2548  ผมได้มีโอกาสฟัง Session ที่ต่อจากผมอีก 2 Session ขอนำประเด็นดีๆ ที่ได้มาสรุปให้ท่านฟังดังนี้....

            เรื่องแรกเป็นเรื่อง "KM for Innovation" นำเสนอโดย ผศ. ดร. สมชาย  นำประเสริฐชัย  ท่านจบปริญญาเอกจาก AIT และงานวิจัยของท่านก็เกี่ยวพันกับเรื่องนี้โดยตรง ท่านเริ่มต้นด้วยการอธิบายความหมายของคำว่า "นวัตกรรม" เพื่อชี้ให้เห็นความแตกต่างระหว่าง "Innovation" กับ "Invention" โดยได้พูดถึงโครงการของรัฐบาล "จากหิ้ง สู่ห้าง" ด้วยว่าเป็นการ Add Value สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ที่ทำไว้ ให้สามารถออกสู่ท้องตลาดได้ โดยได้อธิบายให้เห็นว่า Innovation Process นั้นประกอบด้วย 9 ขั้นตอน คือ 1. Idea  Generation   2. Research  Design  3. Concept Evaluation & Selection  4. R&D process   5. Integrate Knowledge & Research Output  6. Prototype Development  7. Overall Evaluation  8. Production  9. Market Entry  และได้พูดเรื่อง Key KM Process ว่าประกอบด้วย  1. Knowledge Identification  2. Knowledge Utilization  3. Knowledge Acquisition  4. Knowledge  Development  5. Knowledge Integration  6. Knowledge Transfer  7. Knowledge Storage & Maintenance   หลังจากนั้นก็ได้สร้าง Matrix ของ Process ทั้งสองเพื่อให้เห็นความเกี่ยวข้องของกระบวนการดังกล่าว และสรุปว่าระบบจัดการความรู้  และระบบพันธมิตรการวิจัย (ซึ่งประกอบด้วย ไตรภาคี  อันได้แก่ ภาครัฐ  ภาคอุตสาหกรรม และ ภาคการศึกษา) มีผลต่อการสร้างนวัตกรรมอย่างยิ่ง
             
             เรื่องที่สองเป็นการนำเสนอหัวข้อ "Roadmap for being TRUE Learning Organization" โดย คุณเรืองศักดิ์    ศรีวัฒนะ  จากบริษัท TRUE Corporation ท่านได้เล่าประสบการณ์การสร้าง LO ของบริษัท TRUE ซึ่งได้ใช้ Brand Value เป็นตัวสร้างวัฒนธรรมใหม่ให้กับองค์กร   Value หรือค่านิยมนี้ประกอบด้วย 4C's คือ  1. Credible - เชื่อถือได้ มีความซื่อสัตย์   2. Caring - เอาใจใส่ดูแล  3. Creative - สร้างสรรค์   4. Courageous - กล้าฝัน กล้าทำ  ค่านิยมทั้ง 4 เรื่องนี้ กลายเป็นส่งที่หล่อหลอมวัฒนธรรมของ TRUE  ...กลายเป็น "ภาษา" ที่ใช้สื่อร่วมกันของคนในองค์กร  โดยที่ผู้บริหารต้องทำตัวเป็นแบบอย่าง และต้องคอยกระตุ้นการใช้ค่านิยมเหล่านี้ในทุกที่ทุกโอกาส  อีกทั้งยังต้องส่งเสริมสนับสนุนเรื่อง Infrastructure และให้ทรัพยากรที่จำเป็นด้วย  อาทิ เช่น มีการสร้าง Learning Center, Professional Development and Assessment Center (PDA), KM  System, Discovery Lab, "together" Intranet, Chat Zone และกิจกรรมต่างๆ มากมาย ที่ทำให้คนตื่นตัว  "มีใจ"  และมุ่งไปสู่การสร้าง "นวัตกรรม" เพื่อทำให้ทั้งวองค์กร และชีวิตพนักงานดีขึ้น  บทสรุปที่ผมได้รับจาก Case นี้ ทำให้ได้เห็นความเกี่ยวพันที่สำคัญระหว่าง วัฒนธรรม (Culture) องค์กร กับ พฤติกรรม (Behavior) ของคนในองค์กร สรุปได้ว่า "พฤติกรรม สร้างวัฒนธรรม และวัฒนธรรม กำหนดพฤติกรรม" ครับ

              เรื่องสุดท้ายที่ถือว่าเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากก็คือ ผมได้พบกับท่านอาจารย์อัศนีย์  (รศ. ดร. อัศนีย์   ก่อตระกูล) และได้พูดคุยกันถึงโครงการที่ท่านอาจารย์กำลังทำอยู่ เป็นโครงการเกี่ยวกับการสร้าง Knowledge Portal ...เราได้พูดคุยกันหลาย เรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Text Mining, Knowledge Engineering หรือ Knowledge Creation System  จนในที่สุดต้องขอรบกวนอาจารย์ ...นัดหมายเชิญท่านมานำเสนอในการประชุมประจำสัปดาห์ของ สคส.  เพราะมีเรื่องที่น่าสนใจมากมาย และผมก็อยากให้ท่านอื่นๆใน สคส.ได้รู้ด้วย

               intuition ของผมบอกว่า ...กำลังจะมีอะไรดีๆ ที่เป็นนวัตกรรมเกิดขึ้นในวงการ KM อีกแล้วครับ....หลังจากที่เราได้มี ...เครื่องมือชุด "ธารปัญญา" ...มีเวทีการแลกเปลี่ยนที่เรียกว่า "ตลาดนัดความรู้"  ...และมีการแลกเปลี่ยนข้ามพรมแดนผ่าน "Blog Gotoknow.org"....สิ่งใหม่ๆ กำลังจะทะยอยมา... อย่ากระพริบตานะครับ !! 

คำสำคัญ (Tags): #innovation
หมายเลขบันทึก: 6866เขียนเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2005 10:41 น. ()แก้ไขเมื่อ 7 มิถุนายน 2012 11:24 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (5)
ได้อ่านประเด็นที่อาจารย์นำเสนอมาทำให้ได้คิดและแนวทางอีกเยอะเลย ขอบคุณมากครับ

ได้มีโอกาสเข้ารับฟังการบรรยายของอาจารย์ในวันนั้นด้วย ขอบคุณสำหรับแสงทางฉายสู่ปัญญาที่มอบให้นะคะ  

ตอนผมอยู่ nectec เคยรู้จักกับ อาจารย์อัศนีย์ ครับ
ผมเชื่อว่า งานวิจัยทางด้าน Language Processing
ที่ก้าวหน้าที่สุดในเมืองไทย น่าจะอยู่ที่แล็บของ
อาจารย์นี้เอง  คิดว่าสคส.คงจะได้ภาคีที่เข้มแข็ง
ในด้าน IT อีกหน่วยงานหนึ่งครับ

ผมได้รับฟังท่านอาจารย์บรรยายในวันนั้นด้วย รู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงที่ท่านอาจารย์ได้สละเวลามาบรรยายเกี่ยวกับ KM ที่ มก. ถึงสองครั้งภายในเวลาไม่ถึง 2 เดือน ความรู้ที่ได้จากอาจารย์และอาจารย์ท่านอื่นๆ เป็นแนวทางในการเรียนรู้เรื่อง KM ของผมเป็นอย่างมาก ผมได้รับรู้มุมมองที่หลากหลายในการจัดทำ KM และการนำ KM ไปใช้ ซึ่งมันเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในการทำสารนิพนธ์เกี่ยวกับ KM ที่ผมกำลังดำเนินงานอยู่ ขอบพระคุณอาจารย์มากครับ

อาจารย์ค่ะ ที่ว่าอย่ากระพริบตานั้

อาจต้องหลับตาแทน

เพราะทนแสงที่สะท้อนเข้าตาไม่ไหว

เพราะสิ่งที่จะเกิดขึ้น...คงจะเกินความคาดหมาย

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี