มีหลายคนสนใจติดต่อมาอยากทราบวาระ การประชุมภาคีจัดการความรู้ ภาคราชการ  ที่ สคส. จะจัดขึ้นวันที่ 24 พ.ย. 48 9.00 - 13.00 น. นี้  จึงขอนำมาขึ้นทาง blog นี้ค่ะ

    วาระการประชุม    

         วาระที่1:  รูปแบบและจุดประสงค์การจัดประชุมภาคีจัดการความรู้ ภาคราชการ (สคส.)

         วาระที่ 2:

                  2.1: การจัดการความรู้ เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก (เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก)

                  2.2: ความก้าวหน้าการจัดการความรู้ สถาบันบำราศนราดูร (สถาบันบำราศนราดูร)

                  2.3: ความก้าวหน้าการจัดการความรู้ กรมอนามัย (กรมอนามัย)

                  2.4: ความก้าวหน้าการจัดการความรู้ กรมส่งเสริมการเกษตร (กรมส่งเสริมการเกษตร)

                 2.5: แนวทางความร่วมมือด้าน KM ของ TRIS (คุณสมชาย  ไตรรัตนภิรมย์ (ตัวแทน TRIS))

          วาระที่ 3: กำหนดการประชุมครั้งต่อไป