คุณเอื้อ...คุณอำนวย...คุณกิจ

Thawat
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ค้นเอกสารเก่า  พบประเด็นคุณลักษณะที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวที "คุณอำนวยผู้มีประสบการณ์"   เลยคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่กำลังสนใจทำ KM   จึงเอามาเก็บไว้ในพื้นที่นี้ครับ

คุณเอื้อ (Chief Knowledge Officer: CKO)

 • ตื่นตัว  เรียนรู้ตลอดเวลา
 • สนับสนุน (ทุ่ม) งบฯในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 • สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และนำเข้าไปสู่ระดับนโยบายของหน่วยงาน
 • ให้อิสระแก่คนทำงาน
 • ไม่รวมศูนย์อำนาจ
 • ถอดหัวโขน
 • สนับสนุนอยู่เบื้องหลัง
 • ไม่ใช้อำนาจนำการบริหาร
 • เป็นกลไกสำคัญผลักดันให้เกิดสภาวะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

คุณอำนวย (Knowledge Facilitator)

 • มีวิธีการดึง(ประเด็นการสนทนา) กลับเข้ามาสู่ประเด็น   กรณีกลุ่มมีการคุยออกนอกเรื่อง
 • มีความคิดสร้างสรรค์
 • ไม่ผูกขาดการพูดคุย
 • แปลคำสั่งของ CKO ให้เป็น "น้ำผึ้ง"
 • สร้างบรรยากาศให้คนกล้าพูด  กล้าคุย
 • วางตัวเป็นกลางให้ความสำคัญกับทุกคน
 • เป็นนักประสานงานสิบทิศ
 • สื่อสาร + ใช้ภาษาของกลุ่ม
 • เปิดใจกว้าง
 • ไม่เล่นบท CKO ลองเป็นคุณกิจมาแล้วบ้าง
 • ไม่ชี้นำการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

คุณกิจ (Knowledge Practitioner)

 • เป็นนักทดลอง
 • ทบทวนการทำงานที่ผ่านมา
 • เน้นปฏิบัติ
 • เข้าใจปัจจัยแห่งความสำเร็จของตน
 • ใฝ่รู้ตลอดเวลา
 • ไม่หวงความรู้
 • ไม่เชื่อในสิ่งที่เห็น หรือฟังมา (ทั้งหมด)  แต่เชื่อในสิ่งที่ทำ
 • มีการบันทึก
 • หากุญแจความสำเร็จ  แล้วถ่ายทอดเป็นเรื่องเล่า
 • เรียนรู้จากงาน  จากการปฏิบัติ
 • พัฒนาวิการทำงานอยู่เสมอ
 • มองหาวิธีการทำงานใหม่ๆ เพื่อพัฒนางาน
 • ยอมรับความคิดเห็น  ที่แตกต่าง
 • มีเรื่องเล่าเด็ดๆให้ผู้อื่นเรียนรู้เสมอ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Learn Togetherความเห็น (0)