เพิ่มโควต้าเพื่อเพิ่มการ ลปรร.

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
คนอำเภออื่นได้มา ลปรร.กันกับชมรมผู้สูงอายุ อ.เขาชัยสน เป็น 1 เรื่อง อีก 2 เรื่องคือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัด และยังเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ของดีเมืองลุงไว้ด้วย

     ผมได้พบกับประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอเขาชัยสนในวันอังคาร ที่ 8 พ.ย.2548 ช่วงเช้าเวลาประมาณ 8.00 น. ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาชัยสน โดยการแนะนำของท่านสาธารณสุขอำเภอ (พี่สวาทฯ) ด้วยเพราะผมแวะไปรอทีมงานที่จะลงพื้นที่ไปยังตำบลสะทัง เพื่อพบกับกลุ่มคนพิการ ในการไปพูดเสริมสร้างพลังให้เกิดชมรมคนพิการตำบลสะทังขึ้น การที่ผมได้ไปก่อนเวลานัดหมายก็เพราะอยากสังเกตบรรยากาศช่วงเช้า ๆ ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาชัยสนไปด้วย ในการนำข้อมูลไปประกอบการจัดทำยุทธศาสตร์ในวันที่ 29 พ.ย.2548 ที่ได้นัดหมายกันไว้แล้ว

     การที่ได้พบปะพูดคุยกับผู้สูงอายุ ซึ่งผมชอบใจอยู่แล้ว ท่านก็ได้เล่าให้ฟังเรื่องการขอสนันสนุนงบประมาณไปยัง สสส. เพื่อจัดมหกรรมแห่ผ้าขึ้นพระธาตุวัดเขียนบางแก้ว ซึ่งชมรมฯ ได้จัดกันมาอย่างต่อเนื่อง 3 ปีมาแล้ว โดยจะจัดให้มีในวันมาฆะบูชา ซึ่งกิจกรรมนั้นจะมีรายละเอียด เช่นการเข้าค่ายผู้สูงอายุก่อน 1 คืนที่วัดในอำเภอ มีการจัดกิจกรรมการสวดมนต์ การสร้างความเบิกบานใจแก้คนสูงอายุมากมาย แต่มีขอบเขตเฉพาะคนเขาชัยสนเท่านั้น

     ผมกล่าวถึงพระธาตุวัดเขียนบางแก้วว่าจริง ๆ แล้วเป็นสมบัติของคนพัทลุง และเป็นพระธาตุเพียงแห่งเดียวของจังหวัด ถ้าเป็นงานในภาพรวมของจังหวัดน่าจะดี และน่าจะให้คนอำเภออื่น ๆ ได้มาเรียนรู้ในกิจกรรมครั้งนี้ร่วมด้วย จะติดขัดตรงไหนบ้าง ท่านก็ตอบว่า เป็นความคิดที่ดีแต่ติดขัดตรงที่ไม่มีงบประมาณแล้ว และไม่ได้ขอ สสส.ไว้ด้วยในส่วนนี้ เพราะไม่ได้คิดไปถึง

     ผมเลยเสนอว่าน่าจะลองทำโครงการเพื่อขอเชิญตัวแทนคนสูงอายุอำเภออื่น ๆ สักแห่งละ 5 คน รวมทั้งชมรมระดับจังหวัดอีก 5 คน ให้เข้าร่วมด้วย ส่วนงบประมาณผมจะไปนำเรียนต่อท่าน นพ.สสจ.ดูอีกทีว่าจะสนับสนุนจากงบของ "ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน" ออกมาได้หรือไม่ หรือสนับสนุนได้สักเท่าไหร่ ขาดเหลืออย่างไรก็ค่อยมาคิดกันอีกทีนึง

     ท่านได้หารือกับพี่สวาทฯ ในตอนนั้นเลย และตกลงกันว่าจะลองทำแผนงาน/โครงการเสนอมาดูในภาพรวมทั้งหมด ที่จะเสริมขึ้นมาคือ 55 คน จากนั้นค่อยมาดูส่วนเหลือ ส่วนขาดกันอีกทีนึง เมื่อได้เวลาใกล้ถึงกำหนดนัดในพื้นที่ซึ่งต้องขับรถไปอีกประมาณ 20 นาที ผมก็ขอลาท่าน และทิ้งประเด็นพักไว้ โดยรอว่าเป็นการเพิ่มเติมให้คนอำเภออื่นได้มา ลปรร.กันกับชมรมผู้สูงอายุ อ.เขาชัยสน เป็น 1 เรื่อง อีก 2 เรื่องคือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัด และยังเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ของดีเมืองลุงไว้ด้วยครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (0)